Avtalsvillkor - Meröppet Kållered

Avtalsvillkor


• Avtal kan slutas med alla över 18 år som har bibliotekskort i Mölndals stad.

• Avtal sluts efter muntlig genomgång av avtal samt en säkerhets- och informationsgenomgång på plats.

• Avtalet upphör om det inte används på två år.

• Biblioteket har rätt att spärra ditt kort från Meröppet om du bryter mot reglerna.

• Avtalsvillkoren kan förändras under avtalstiden

• Du ansvarar för de som kommer in på ditt bibliotekskort.
Släpp inte in obehöriga och låna inte ut ditt kort.

• Barn under 18 år får inte vistas i biblioteket på egen hand under meröppet.

• Entrédörren får inte ställas upp. Se alltid till att dörren stängs ordentligt efter dig.

• Alla är välkomna till biblioteket, så visa hänsyn till andra besökare.

• Om något inte fungerar eller är trasigt ska du anmäla det till biblioteket.

• Du kan bli ersättningsskyldig om du orsakar skador i lokalen, på teknik eller inventarier.