Bokkassar för avhämtning

Nu erbjuder biblioteken utökad service för alla som inte kan komma in till biblioteket. Det finns möjlighet att återlämna utomhus och få bokkasse/reservationer hämtade via ombud eller volontär.

Återlämning utomhus

 • Utanför Mölndals stadsbibliotek entré vid Ulla Jacobssons plats:  Varje vardag kl. 10.00-11.00.
 • I bokinkast utanför Lindome bibliotek. Bokinkastet kan användas dygnet runt. Kållereds bokinkast är för närvarande inte öppet, ring biblioteket under öppettider för att få hjälp med återlämning.
 • Utanför Bokbussen genom att påkalla personalens uppmärksamhet.
 • Om du inte har möjlighet att ta dig till biblioteket kan du få hjälp med återlämning av böcker genom att kontakta Träffpunkten Möllan på telefonnummer 031-315 20 50, 031-315 28 17 eller på e-post: traffpunkt.centrum@molndal.se

Bokkasse på önskemål

 • Samtliga bibliotek erbjuder tjänsten att beställa en kasse böcker för upphämtning av dig själv, eller ett ombud. Ring eller mejla respektive bibliotek så hjälper vi dig och vi kan även komma ut med kassen. Ditt ombud måste ha med ditt bibliotekskort/personnummer och pinkod och hämtar kassen inne på biblioteket.

Bokkasse på önskemål - med hjälp av volontär

 • Om du inte har något ombud kan du få hjälp av en volontär genom att kontakta Träffpunkten Möllan på telefonnummer 031‑315 20 50, 031‑315 28 17 eller på e-post: traffpunkt.centrum@molndal.se.
 • Tänk på att först kontakta biblioteket för önskemål av litteratur och att sedan kontakta Träffpunkten. Bokkassen kan hämtas tidigast efter ett dygn.
 • Volontär hämtar bokkassen genom att uppge ditt namn och adress, och visar sin legitimation.

Hämta reservationer och låna

 • Reservationer kan hämtas av dig själv, eller av ett ombud. Ring eller mejla oss om du vill att vi kommer ut med det du reserverat. Ombud måste ha med ditt bibliotekskort/personnummer och pinkod, och reservationen hämtas inne på biblioteket.

Hämta reservationer och låna - med hjälp av volontär

 • Om du inte har något ombud kan du få hjälp av en volontär genom att kontakta Träffpunkten Möllan på telefonnummer 031-315 20 50, 031-1315 28 17 eller på e-post: traffpunkt.centrum@molndal.se

 • Volontär hämtar reservationen genom att uppge ditt namn och adress, och visar sin legitimation.

Kontaktuppgifter till biblioteken

Mölndals stadsbibliotek, 031 - 315 16 10, molndals.stadsbibliotek@molndal.se

Lindome bibliotek, 031 - 99 40 11, lindome.bibliotek@molndal.se

Kållereds bibliotek, 031 – 317 10 20, kallereds.bibliotek@molndal.se

Bokbussen, 0704 - 67 75 04, bokbussen@molndal.se