Brottsofferdagen 22 februari

Den 22 februari varje år infaller den internationella brottsofferdagen. Dagen instiftades med syfte att uppmärksamma brottsutsattas situation och vikten av att de kan få stöd av samhället.

Läsning i anknytning till Brottsofferdagen

 1. Våldets djupa spår

  Subtitle: talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige
  By: Collstedt, Christopher
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Oepa-c
  Available as: Book
 2. Brottsoffer

  Subtitle: rättsliga perspektiv
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Oeb
  Available as: Book
 3. Vi bryter tystnaden

  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Vnam
  Available as: Book
 4. Mammorna

  By: Pascalidou, Alexandra
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Ls
  Available as: Book
 5. Tills alla dör

  By: Salihu, Diamant
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Oepa-cz Stockholm
  Available as: Book
 6. Brottsoffret i skolan

  Subtitle: professionellas berättelser om ungdomars utsatthet
  By: Lunneblad, Johannes
  Language:
  Swedish
  Published: 2017
  Classification: Oepa-c
  Available as: Book
 7. Klubben

  Subtitle: en undersökning
  By: Gustavsson, Matilda
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Oer-c
  Available as: Book
 8. Kvinnor berättar #metoo

  Subtitle: en antologi
  Language:
  Swedish
  Published: 2017
  Classification: Ohj
  Available as: Book
 9. Små stora saker

  By: Picoult, Jodi
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Hcee.01
  Available as: Book
 10. Vägar utan nåd

  Subtitle: roman
  By: Mattsson, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 2006
  Classification: Hc.01
  Available as: Book