Dagens dikt - personalens favoriter

En sammanställning över de utvalda dikterna/texterna som lästes upp av personal på Mölndals stadsbibliotek under kampanjen "Jag läser". Kanske hittar du en ny favorit.