E-böcker på Android

En android-smartphone med hörlurar

  1. Ladda ner läsprogrammet PocketBook Reader från Play Butik.
  2. Auktorisera appen med ditt användarkonto hos Adobe genom att skriva in dina uppgifter under "Settings" och "Adobe DRM".
  3. Logga in med ditt bibliotekskort och pinkod på bibliotekens webbplats.
  4. Sök upp den bok du vill läsa.
  5. Tryck på "Låna".
  6. En pil syns nu längst upp på skärmen. Dra neråt med fingret och du ser ett meddelande om att en fil med ändelsen .acsm har hämtats.
  7. Tryck på filen och välj att slutföra åtgärden med PocketBook Reader.

Om PocketBook Reader inte fungerar, kan du prova att ladda ner Aldiko.