E Uppfostran och undervisning

Nyinköpt inom Uppfostran och undervisning

 1. Aktiva värderingar

  Subtitle: värderingsövningar för skolan
  By: Steinberg, John M
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eaa
  Available as: Book
 2. Ärendehandledning

  Subtitle: inom skola, vård och omsorg
  By: Österholm, Terése
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eab
  Available as: Book
 3. Barns digitala aktiviteter

  Subtitle: samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan
  By: Nilsen, Malin
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eabx.01
  Available as: Book
 4. Läscoachens ABC

  Subtitle: att bygga och coacha fram läshunger
  By: Björsell, Maria
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eab
  Available as: Book
 5. En pedagogisk idé

  Subtitle: ett hållbart arbetssätt i framtidens förskola
  By: Lörner, Pernilla
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eab.01
  Available as: Book
 6. GOTD

  Subtitle: Grej of the day : Förskola
  By: Hermansson, Micke
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eab.01
  Available as: Book
 7. Lyssna, reagera och agera

  Subtitle: förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer
  By: Markström, Ann-Marie
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eaae
  Available as: Book
 8. Lekande rätt

  Subtitle: en förskola för barnets rättigheter
  By: Davidsson, Fanny
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eaboc.01
  Available as: Book
 9. Klaras läsprepp!

  Subtitle: att främja läsning bland barn och unga
  By: Önnerfält, Klara
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Abfa
  Available as: Book
 10. Tid för skrivutveckling

  Subtitle: vid läs- och skrivsvårigheter
  By: Örtenberg, Ulrika
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eue
  Available as: Book
 11. Förändringsledning i praktiken

  Subtitle: mod att leda skola
  By: Ljungqvist, Henrik
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Emia-c
  Available as: Book
Show more...

Nya faktaböcker efter ämne