E Uppfostran och undervisning

Nyinköpt inom Uppfostran och undervisning

 1. Bonusföräldrar

  Subtitle: möjligheter och fallgropar
  By: Juul, Jesper
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Doff
  Available as: Book
 2. Pedagogisk dokumentation

  Subtitle: utvecklas och lära tillsammans
  By: Essén, Gunilla
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eab.01
  Available as: Book
 3. Digitala möjligheter

  Subtitle: i en lärmiljö för alla
  By: Eriksson, Katarina
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eabx
  Available as: Book
 4. Supermamsen

  Subtitle: om livet som pedagog och förälder till barn med särskilda behov
  By: Supermamsen
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Vlad
  Available as: Book
 5. Forskande lärare

  Subtitle: som arbetar heltid i skolan
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Em-c
  Available as: Book
 6. Processorienterad elevhälsa

  Subtitle: leda och utveckla
  By: Askne, Jonas
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Emm-c
  Available as: Book
 7. Barnets rättigheter

  Subtitle: barnkonventionen i förskolan
  By: Ekman, Åsa
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Em.01-c
  Available as: Book
 8. Lärande genom skönlitteratur

  Subtitle: djupläsning, förståelse, kunskap
  By: Ingemansson, Mary
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eab.02
  Available as: Book
 9. Den inkluderande förskolan

  Subtitle: en handbok
  By: Håland Anveden, Pia
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eabf.01
  Available as: Book
 10. Psykisk ohälsa i skolan

  Subtitle: upptäcka, bemöta och åtgärda
  By: Berger, Magdalena
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eaae
  Available as: Book
 11. Guide till boksamtal med ovana läsare

  Subtitle: arbeta med att väcka läslust hos ungdomar på gymnasiet
  By: Edvardsson, Jenny
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Eabg.03
  Available as: Book
 12. Fantasins tid

  Subtitle: förskoleåldern: 2-6 år
  By: Montgomery, Hedvig
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Dofaa
  Available as: Book
Show more...

Nya faktaböcker efter ämne