E Uppfostran och undervisning

Nyinköpt inom Uppfostran och undervisning

 1. Elevens lärande

  Subtitle: handledning i klassrummet
  By: Steinberg, John M
  Language:
  Swedish
  Published: 2023
  Classification: Eaac
  Available as: Book
 2. Att vända en skola

  Subtitle: en rektors erfarenheter
  By: Lindquist, Linnea
  Language:
  Swedish
  Published: 2023
  Classification: Em-c
  Available as: Book
 3. Fritidshemmets mål och resultat

  Subtitle: att planera och utvärdera
  By: Pihlgren, Ann S
  Language:
  Swedish
  Published: 2023
  Classification: Ohka-c
  Available as: Book
 4. Börja plugga

  By: Candil, Moa
  Language:
  Swedish
  Published: 2023
  Classification: E
  Available as: Book
 5. Värdegrunden i förskolan

  Subtitle: samtal om barnkonventionen utifrån litteratur
  By: Heimer, Maria
  Language:
  Swedish
  Published: 2023
  Classification: Eab.01
  Available as: Book
 6. Fritidshemmet

  Subtitle: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan
  Language:
  Swedish
  Published: 2017
  Classification: Ohka-c
  Available as: Book
 7. Lektionsdesign i praktiken

  Subtitle: före, under och efter lektionen
  By: Wallberg, Helena
  Language:
  Swedish
  Published: 2023
  Classification: Eab
  Available as: Book
 8. Förskolans lärmiljöer

  Subtitle: att främja kreativitet, lek och lärande
  By: Wallin, Erika
  Language:
  Swedish
  Published: 2023
  Classification: Eab.01
  Available as: Book
 9. Motstånd

  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Eaa
  Available as: Book
 10. What color is your parachute?

  Subtitle: your guide to a lifetime of meaningful work and career success
  By: Bolles, Richard N
  Language:
  English
  Published: 2021
  Classification: Ex
  Available as: Book
 11. Läs- och skrivundervisning som gör skillnad

  Subtitle: att arbeta utifrån Teachers College Reading and Writing Project
  By: Månsson Nylund, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 2022
  Classification: Eabfc.02
  Available as: Book
 12. Barn med autism

  Subtitle: en handledarguide för grundläggande färdighetsträning : SBK-modellen
  By: Rasmussen, Tobias
  Language:
  Swedish
  Published: 2022
  Classification: Euc
  Available as: Book
Show more...

Nya faktaböcker efter ämne