E Uppfostran och undervisning

Nyinköpt inom Uppfostran och undervisning

 1. Om relationell pedagogik

  Av: Aspelin, Jonas
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Pedagogik
  Finns som: Bok
 2. Aktiva värderingar

  Undertitel: värderingsövningar för skolan
  Av: Steinberg, John M
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk psykologi
  Finns som: Bok
 3. Ärendehandledning

  Undertitel: inom skola, vård och omsorg
  Av: Österholm, Terése
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 4. Barns digitala aktiviteter

  Undertitel: samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan
  Av: Nilsen, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Undervisningsmateriel
  Finns som: Bok
 5. Läscoachens ABC

  Undertitel: att bygga och coacha fram läshunger
  Av: Björsell, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 6. En pedagogisk idé

  Undertitel: ett hållbart arbetssätt i framtidens förskola
  Av: Lörner, Pernilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 7. GOTD

  Undertitel: Grej of the day : Förskola
  Av: Hermansson, Micke
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 8. Lyssna, reagera och agera

  Undertitel: förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer
  Av: Markström, Ann-Marie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk psykologi
  Finns som: Bok
 9. Matematiska samtal i klassrummet

  Undertitel: vägar till elevers lärande
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 10. Lekande rätt

  Undertitel: en förskola för barnets rättigheter
  Av: Davidsson, Fanny
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 11. Klaras läsprepp!

  Undertitel: att främja läsning bland barn och unga
  Av: Önnerfält, Klara
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Bibliotekens service
  Finns som: Bok
 12. Tid för skrivutveckling

  Undertitel: vid läs- och skrivsvårigheter
  Av: Örtenberg, Ulrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Läs- och skrivsvårigheter
  Finns som: Bok
 13. Förändringsledning i praktiken

  Undertitel: mod att leda skola
  Av: Ljungqvist, Henrik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Skolpersonal
  Finns som: Bok
Visa fler titlar...

Nya faktaböcker efter ämne