Elcykel

Låna elcykel via biblioteket i 14 dagar. Kontakta biblioteket för att reservera cykeln. Telefon Mölndals stadsbibliotek: 031 3151600. Du hämtar cykeln på Mölndals stadsbibliotek.

 • Du måste vara över 18 år för att låna elcykel
 • Du får låna cykeln i max 14 dagar
 • Visa legitimation och bibliotekskort när du hämtar cykeln
 • Lämna kontant deposition på 500 kr till bibliotekspersonal
 • Ta alltid ur batteriet när du parkerar och lämnar cykeln, även korta stunder
 • Du är ansvarig att följa trafikregler
 • Du är ansvarig för cykeln tills du lämnat tillbaka den

När du lämnar tillbaka skall du se till att

 • Batteriet är fulladdat
 • Alla lösa delar är med (nycklar, laddare och batteri)

OBS!

Det är många som vill låna cykeln, lämna tillbaka den med laddat batteri i tid.
Förseningsavgift är 50 kr/dag.

Undrar du något?

Vid frågor om elcykeln, kontakta ansvarig projektledare för hållbart resande på
tekniska förvaltningen: 031-315 15 23
Läs mer om cykling i Mölndal på www.molndal.se/cykling

Trevlig cykeltur!

Manual

Låsen

Bilder på elcykelns lås

Cykeln har tre lås:
 1. Bygellås
 2. Cykellås med fast montering
 3. Lås för batteriet
När du parkerar, lås alltid fast cykeln i något med bygellåset!

Sadeln

Bild på justering av sadelstolpe
För att ändra sadelns höjd:
 1. Dra ut haken
 2. Justera höjden
 3. Tryck fast haken

Styret

Bild på justering av styre

För att höja och sänka styret:

 1. Tryck på knappen
 2. Dra upp haken
 3. Justera höjden på styret och tryck fast haken

Batteriet

Bild på laddare och batteri

 • Ladda batteriet i rumstemperatur och låt batteriet ligga ned under laddning
 • Ladda batteriet tills lampan lyser grönt
 • Laddtid är 4,5 timmar om batteriet är tomt men det kan vara bra att ladda batteriet efter varje cykeltur
 • När du ska använda batteriet sättfast det i hållaren under pakethållaren och lås fast batteriet
 • Räckvidden är ungefär 30-50 kilometer och beror bland annat på lutning, vind, lufttryck i däcken, vilken växel som används och egen kraft
 • Ta alltid med dig batteriet när du parkerar cykeln!

Motorn

 Bild på elcykelns reglage

 • Håll in on/off knappen på styret i 2-5 sekunder för att starta cykeln
 • Tryck på samma knapp för att stänga av
 • Ändra styrka under ”power mode” med + och -
 • Displayens högra sida visar ungefär hur mycket batteri som finns kvar
 • Motorstyrkan är på 250W med en maxhastighet på 25 km/h