Genus och normer

Böcker om människors likheter och olikheter, grundtonen i dem är allas lika värde. De handlar om hur vi är mot varandra och om att hitta förståelse för det eller den som är annorlunda än det vi själva är vana vid.