⚠️ Hyr lokaler

Du kan inte hyra lokaler på Mölndals stadsbibliotek. Detta på grund av skärpta restriktioner kring Covid-19. Gäller tills vidare.

Bild på hörsalen Hajen, Stora mötesrummet och Lilla mötesrummet

Vilka kan boka?

Lokalerna är i första hand till för att vara en mötesplats för kommunala verksamheter, föreningar och studieförbund. Därefter ges externa aktörer möjlighet att hyra lokaler. 
Lokalerna hyrs inte ut för religiösa sammankomster, privata fester eller kommersiell verksamhet som inte kan kopplas till bibliotekets uppdrag

Bokningar tidigast 3 månader i förväg.