Inköpsförslag och fjärrlån

Hittar du inte det du vill låna? Lämna förslag på böcker, tidskrifter, filmer eller andra medier på vår webbplats eller på biblioteket. Du kan också be oss låna in böcker från andra bibliotek.

Uppslagen bok

Inköpsförslag

För att kunna lämna ett inköpsförslag behöver du ett bibliotekskort i Mölndal. 

  • Kontrollera först att vi inte har det du söker.
  • Vi kan inte garantera inköp, men försöker tillmötesgå alla förslag utifrån medieplan.
  • TV-spel och film kräver ibland särskilda biblioteksrättigheter.
  • Om vi köper in ditt förslag ställs du i reservationskö. Du får besked via mail.

Formulär för inköpsförslag och fjärrlån (kräver inloggning)

Fjärrlån

Äldre böcker som vi inte har kan beställas från andra bibliotek som fjärrlån.

  • Vi fjärrlånar inte böcker vi redan har och inte heller vissa kursböcker.
  • Vi fjärrlånar främst facklitteratur.
  • Böcker som bara finns i enstaka exemplar eller är för sköra kan vi inte låna.
  • Lånetiden blir ofta kortare än på våra egna böcker och de kan vara svårare att låna om.

Observera att du inte kan fjärrlåna via bokbussen.

Formulär för inköpsförslag och fjärrlån (kräver inloggning)