Läsfrämjande organisation får ALMA-pris

Astrid Lindgren Memorial Award instiftades 2002 av Sveriges regering för att värna barns rätt till bra berättelser. ALMA är världens största pris för barn- och ungdomslitteratur.

Årets ALMA-pristagare är Indigenous Literacy Foundation (ILF)som erbjuder barn bland Australiens urfolk tillgång till bra litteratur för att öka läsandet och läsförmågan.
Organisationen är verksam i 427 olika urfolksamhällen runt om på kontinenten.
I sitt läsfrämjande arbete betonar ILF betydelsen av att urfolkens barn kan se sig själva, sin kultur och sitt språk återspeglas i böcker de läser.

Om ALMA-priset

Varje år belönas en person eller organisation som bidrar till litteraturens betydelse för barn och unga över hela världen. Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör priset till världens största i sitt slag. Det visar hur viktig ungas läsning är, nu och i framtiden.

Källa: https://alma.se/

Upptäck alla ALMA-pristagare

ALMA - Läs mer

DN om årets ALMA-pristagare

SvD om årets ALMA-pristagare

Tuesday, April 9, 2024