Opening hours

Mölndal

 1. Nov 25
  Wednesday
  1. 10:00-20:00
 2. Nov 26
  Thursday
  1. 10:00-20:00
 3. Nov 27
  Friday
  1. 10:00-18:00
 4. Nov 28
  Saturday
  1. 10:00-15:00
 5. Nov 29
  Sunday
  1. Closed
 6. Nov 30
  Monday
  1. 10:00-20:00
 7. Dec 01
  Tuesday
  1. 10:00-20:00

Kållered

 1. Nov 25
  Wednesday
  1. 10:00-19:00
 2. Nov 26
  Thursday
  1. 10:00-19:00
 3. Nov 27
  Friday
  1. 10:00-15:00
 4. Nov 28
  Saturday
  1. 10:00-14:00
 5. Nov 29
  Sunday
  1. Closed
 6. Nov 30
  Monday
  1. 10:00-19:00
 7. Dec 01
  Tuesday
  1. 10:00-19:00

Lindome

 1. Nov 25
  Wednesday
  1. 09:00-19:00
 2. Nov 26
  Thursday
  1. 09:00-19:00
 3. Nov 27
  Friday
  1. 09:00-17:00
 4. Nov 28
  Saturday
  1. 10:00-14:00
 5. Nov 29
  Sunday
  1. Closed
 6. Nov 30
  Monday
  1. 09:00-19:00
 7. Dec 01
  Tuesday
  1. 09:00-19:00

Mobile library

Mobile library

Mobile library timetable