Må bra i Mölndal - intresseanmälan

Må bra i Mölndal är ett årligt återkommande arrangemang, 28 februari - 12 mars. Biblioteken och stadens folkhälsosamordnare samarbetar kring veckorna och tillsammans med verksamheter i staden och andra aktörer vill vi skapa ett inspirerande program för alla mölndalsbor.

Mölndals stad firar 100 år nästa år och då passar vi också på att jubilera temaveckorna Må bra i Mölndal. Må bra i Mölndal kommer att arrangeras under två veckor, 28 februari –12 mars.

2022 års tema kommer att vara hälsa och kreativitet.
Kreativitet kan stå för mängder av olika konstformer, som till exempel hantverk, musik och teater.

Tillsammans med verksamheter i staden, studieförbund och
andra aktörer som arbetar med hälsa och kreativitet går vi samman och skapar ett inspirerande program för alla mölndalsbor.

Vill du delta?
Vill du och din verksamhet bidra med en aktivitet eller programpunkt under Må bra i Mölndal 2022?
Du kan anordna ett eget arrangemang som blir en punkt i programmet eller så kanske det är något som du och din verksamhet redan gör och som passar in under veckorna på temat Hälsa och kreativitet?

9 januari 2022 är sista dagen för intresseanmälan.

Formulär för anmälan