O Samhälls- och rättsvetenskap

Nyinköpt inom Samhälls- och rättsvetenskap

 1. Nato

  Subtitle: ny strategi i osäker värld
  By: Herolf, Gunilla
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Obl:bf
  Available as: Book
 2. Att bygga en stad

  Subtitle: Stockholm under 800 år
  By: Lundevall, Peter
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Ncaa
  Available as: Book
 3. Du sámi muitalus

  By: Vennerød, Kaare
  Language:
  Northern Sami
  Published: 2019
  Classification: Mcs-db=uea
  Available as: Book
 4. Utan mig har hon ingen

  Subtitle: en berättelse om familjehemsplacering, rotlöshet och att vilja höra till
  By: Bergström, Johanna
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Lz Bergström, Johanna
  Available as: Book
 5. Superseniorer

  By: Priftis, Marcus
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Ohfe-c
  Available as: Book
 6. Ljussätt staden

  Subtitle: en handbok om ljusdesign i offentlig miljö
  By: Lind, Marianne
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Ppde
  Available as: Book
 7. LSS-boken

  Subtitle: stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma
  By: Englund, Ellinor
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Ohfh:oe-c
  Available as: Book
 8. Familjerätten

  Subtitle: en introduktion
  By: Persson, Mats
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Oeaka
  Available as: Book
 9. Kvalitet i äldreomsorgen

  Subtitle: berättelser om omsorgskonst
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Ohfe-c
  Available as: Book
 10. Introduktion till EU

  By: Bernitz, Ulf
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Obk-ae
  Available as: Book
 11. Till varje pris

  Subtitle: Europa utifrån : ett reportage
  By: Roxvall, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Ohdf-a
  Available as: Book
 12. Arbetsrätt i praktiken

  Subtitle: en handbok
  By: Viklund, Lars
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Ohab-c
  Available as: Book
 13. Tills alla dör

  By: Salihu, Diamant
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Oepa-cz Stockholm
  Available as: Book
 14. Älskade fascism

  Subtitle: de svartbruna rörelsernas ideologi och historia
  By: Arnstad, Henrik
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Ocgg
  Available as: Book
 15. Välj din ålder

  Subtitle: en bok för alla jämna och ojämna födelsedagar
  By: Mellkvist, John
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Ohafe
  Available as: Book
 16. Bruten tid

  Subtitle: om att vara ung och hjärnskadad
  By: Thuresson, Matilda
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Lz Thuresson, Matilda
  Available as: Book
 17. Jag måste, när ingen annan vill

  Subtitle: kvinnorättskämpen Sophie Sager
  By: Milles, Karin
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Lz Sager, Sophie
  Available as: Book
 18. Svenska kvinnliga pionjärer

  Subtitle: från Agnes till Wilhelmina
  By: Gyllenberg, Eva-Karin
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Ls-c(x)
  Available as: Book
Show more...

Nya faktaböcker efter ämne