Ny uppställning på reservationshyllan från 17 januari

Uppställningen på reservationshyllorna ändras till låntagar- id istället för namn.

Du måste själv ta med ditt låntagar-id vid hämtning av reservationer.

Det hittar du:

- I ditt aviseringsmeddelande
- På ”Mina lån” i självbetjäningsautomaterna på respektive bibliotek
- På lånekvittot

Anledningen till den nya uppställningen är att biblioteken i Mölndal följer GDPR och sekretesslagstiftningen, och värnar om din integritet.