Reserverade böcker- ny lånetid

Från 1 mars införs kortare lånetid på reserverade böcker för att du snabbare ska få din bok.

Standardlånetiden är 21 dagar.

För att korta köerna och se till att du får din reserverade bok, TV-spel eller CD-skiva så fort som möjligt minskar vi lånetiden på reserverade medier med kö till 14 dagar. 

Behöver du längre tid än 14 dagar för att läsa ut din bok och det är kö på den, så kan du reservera den igen.

Använd vår webbplats eller be personalen om hjälp.

Tuesday, February 28, 2023