Sagostunder

Sagans värld är fantastisk! Det finns så mycket att upptäcka, om sig själv och andra, om andra världar eller sin egen. Välkommen på sagostund!

Sagostund och berättarrum

Biblioteken ordnar sagostunder av olika slag och för olika åldrar. Ofta är det någon i personalen som håller i sagostunden. Då samlas barn och vuxna tillsammans under ca 20-30 minuter. Barnen får uppleva högläsning ur en bok, berättande, sång eller ramsor. Det finns alltid tid för frågor och samtal efteråt.

Ibland håller en rytmikpedagog i en sång- och ramsstund.

Tillsammans med Språkcentrum ordnas också sagostunder på olika språk. 

Sagostunder i vår:

 1. Fredagssaga

  When: Friday 24 March 10:30 - 11:00 (more occurrences)
  Location: Mölndal

 2. Rim och ramsor 0-2 år

  When: Wednesday 29 March 11:30 - 12:00 (more occurrences)
  Location: Mölndal

  Vi sjunger och ramsar tillsammans en mysig och rolig stund!


Sagor på olika språk: