Sagostunder

Sagans värld är fantastisk! Det finns så mycket att upptäcka, om sig själv och andra, om andra världar eller sin egen. Välkommen på sagostund! OBS! Alla sagostunder inställda tills vidare.

Sagostund och berättarrum

Många sorters sagostunder

Biblioteken ordnar sagostunder av olika slag och för olika åldrar. Ofta är det någon i personalen som håller i sagostunden. Då samlas barn och vuxna tillsammans under ca 20-30 minuter. Barnen får uppleva högläsning ur en bok, berättande, sång eller ramsor. Det finns alltid tid för frågor och samtal efteråt.

Ibland håller en rytmikpedagog i en sång- och ramsstund.

Tillsammans med Språkcentrum ordnas sagostunder på andra språk.