Bibliotek i förändring - en jubileumsskrift

Biblioteken i Mölndal tittar både bakåt och framåt. I samband med stadens 100-årsjubileum har biblioteken tagit fram en jubileumsskrift som dyker ner i de senaste decenniernas biblioteksverksamhet och samtidigt ger en bild av vad som händer på biblioteken just nu.

De senaste 20 åren har Biblioteken i Mölndal genomgått en fantastisk utveckling, med digitala satsningar, flera nya biblioteksbyggnader, och en verksamhet som hela tiden är i rörelse.

Jubileumsskriften Bibliotek i förändring gör ett antal nedslag i bibliotekens moderna historia och verksamhet. Från deras digitala plattform till den breda barnverksamheten. Från den då nya bokbussen 2007 till det ombyggda biblioteket i Lindome som beräknas stå klart hösten 2024.

Bibliotek i förändring beskriver viktiga utvecklingssprång de senaste 20 åren. Som det nya stadsbiblioteket 2017 eller våren 2022, när Kållereds bibliotek äntligen fick flytta ner på gatuplan.
Skriften ger också exempel på hur Biblioteken i Mölndal har tagit sig an mer långtgående samhällsförändringar. Som coronapandemin, den digitala omställningen eller den utmanade demokratin.

Bibliotek i förändring lanseras under stadens jubileumsdagar 4-5 juni, och finns för utdelning på Mölndals stadsbibliotek hela helgen.