E-böcker på dator

Läs e-böcker på datorn eller för över dem till en läsplatta.

En perosn arbetar med en dator

  1. Ladda ner läsprogrammet Adobe digital editions för Pc eller Mac.
  2. Auktorisera programmet med ditt användarkonto hos Adobe genom att skriva in dina uppgifter under Help - Authorize computer.
  3. Logga in med ditt bibliotekskort och pinkod på bibliotekens webbplats.
  4. Sök upp den bok du vill läsa.
  5. Klicka på Låna.
  6. En pil syns nu längst upp på skärmen. Dra neråt med fingret och du ser ett meddelande om att en fil med ändelsen .acsm har hämtats.
  7. Klicka på filen och välj att slutföra åtgärden med Adobe digital editions.