Elcykel

Låna elcykel via biblioteket i 14 dagar.

⚠️ Elcykeln på Mölndals stadsbibliotek

Mölndals stadsbiblioteks elcykel är inte tillgänglig för utlån. Reservera gärna Lindomes eller Kållereds elcyklar istället. Observera att cyklarna inte transporteras mellan biblioteken utan man hämtar på det bibliotek som cykeln tillhör. /2021-09-15

När du lånar

 • Du måste vara över 18 år för att låna elcykel
 • Du får låna cykeln i max 14 dagar
 • Visa legitimation och bibliotekskort när du hämtar cykeln
 • Lämna kontant deposition på 500 kr till bibliotekspersonal
 • Ta alltid ur batteriet när du parkerar och lämnar cykeln, även korta stunder
 • Du är ansvarig att följa trafikregler
 • Du är ansvarig för cykeln tills du lämnat tillbaka den

När du lämnar tillbaka skall du se till att

 • Batteriet är fulladdat
 • Alla lösa delar är med (nycklar, laddare och batteri)

OBS!

Det är många som vill låna cykeln, lämna tillbaka den med laddat batteri i tid.
Förseningsavgift är 50 kr/dag.

Undrar du något?

Vid frågor om elcykeln, kontakta ansvarig projektledare för hållbart resande på
tekniska förvaltningen: 031-315 15 23
Läs mer om cykling i Mölndal på www.molndal.se/cykling

Trevlig cykeltur!

Manual

Låsen

Bilder på elcykelns lås

Cykeln har tre lås:
 1. Bygellås
 2. Cykellås med fast montering
 3. Lås för batteriet
När du parkerar, lås alltid fast cykeln i något med bygellåset!

Sadeln

Bild på justering av sadelstolpe
För att ändra sadelns höjd:
 1. Dra ut haken
 2. Justera höjden
 3. Tryck fast haken

Styret

Bild på justering av styre

För att höja och sänka styret:

 1. Tryck på knappen
 2. Dra upp haken
 3. Justera höjden på styret och tryck fast haken

Batteriet

Bild på laddare och batteri

 • Ladda batteriet i rumstemperatur och låt batteriet ligga ned under laddning
 • Ladda batteriet tills lampan lyser grönt
 • Laddtid är 4,5 timmar om batteriet är tomt men det kan vara bra att ladda batteriet efter varje cykeltur
 • När du ska använda batteriet sättfast det i hållaren under pakethållaren och lås fast batteriet
 • Räckvidden är ungefär 30-50 kilometer och beror bland annat på lutning, vind, lufttryck i däcken, vilken växel som används och egen kraft
 • Ta alltid med dig batteriet när du parkerar cykeln!

Motorn

 Bild på elcykelns reglage

 • Håll in on/off knappen på styret i 2-5 sekunder för att starta cykeln
 • Tryck på samma knapp för att stänga av
 • Ändra styrka under ”power mode” med + och -
 • Displayens högra sida visar ungefär hur mycket batteri som finns kvar
 • Motorstyrkan är på 250W med en maxhastighet på 25 km/h