Förändringar kring avgifter från 2021

Från 1 januari 2021 förändras en del avgifter på biblioteken. Inga förseningsavgifter genereras tom 28/2 2021.

Avgifter för försenad media

Vuxenmedia 3 kr/dag. Max 90 kr/media och låneperiod
7-dagarslån 6 kr/dag. Max 180 kr/media och låneperiod.
Barnmedia - Ingen avgift.

Avgift för förkommen media

Bok och ljudbok, vuxen 260 kr/media
Bok och ljudbok , barn 100 kr/media
CD-skiva, vuxen och barn 160 kr/media
Tidskrift och pocketbok, vuxen 80 kr/media/nummer
Tidskrift, barn- och ungdom 20 kr/nummer
DVD, TV-spel, vuxen och barn 500 kr/media

Pris för kopiering och utskrifter

Kopieringsmöjligheter finns på Lindome bibliotek och Kållereds bibliotek.
Möjlighet att skriva ut från dator, smartphone eller surfplatta finns på stadsbiblioteket,
Lindome bibliotek och Kållereds bibliotek.
Biblioteken erbjuder inga referenskopior eller gratis utskrifter.

Kopior:
Svartvit A4 kopia/datautskrift 3 kr
Svartvit A4, dubbelsidig 6 kr
Svartvit A3 kopia/datautskrift 6 kr
Färg A4 6 kr
Färg A3 12 kr

Tom 10/1 är möjligheten att scanna, kopiera och skriva ut bortttagen, och det kan också förlängas beroende på hur smittspridningsläget av Corona ser ut då.

Övriga avgifter från 2021

Faktureringsavgift 40 kr per faktura
Nytt bibliotekskort (första är gratis) 30 kr
Inga förseningsavgifter genereras tom 28/2 2021.