Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för Biblioteken i Mölndals webbplats

Biblioteken i Mölndal står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur bibliotek.molndal.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.molndal.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till molndals.stadsbibliotek@molndal.se eller kontakta oss på telefon 031-3151600

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i formuläret till höger så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är inte förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt för bibliotek.molndal.se

Det finns bilder som saknar beskrivning, t ex bokomslag. Dessa kan vi inte beskriva eftersom vi inte har det katalogdatat.

Rubriker, texter och tabeller saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.

Vissa länkar urskiljs endast med färg.

Koden validerar inte.

Användaren loggas ut automatiskt och får inte en varning eller chans att ändra tidsgränsen. Anledningen till att vi har automatisk utloggning är att sidan också används på bibliotekens publika katalogdatorer där vi vill skydda låntagarens personuppgifter. 

Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om utfällbara områden eller när innehåll uppdateras.

Navigering utan mus är inte i logisk ordning.

Engelska texter i katalogposter är inte uppmärkta och riskerar att läsas upp med svensk röst. 

Oskäligt betungande anpassning

Biblioteken i Mölndal åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Biblioteken i Mölndal har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Flera problem är kopplade till våra plattformar, där har vi en dialog med våra leverantör och kommer hävda oskäligt betungande anpassning under arbetets gång, eventuellt kommer vi se över alternativa plattformar.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av bibliotek.molndal.se.

Senaste bedömningen gjordes den 26 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades 29 december 2021.

 

Synpunkt på tillgänglighetsredogörelsen