Trivselregler

Trivselregler på Biblioteken i Mölndal

Biblioteket är en lugn plats där alla är välkomna.

Biblioteket är en plats fri från alkohol och droger.


Här gäller:

» Visa hänsyn till andra besökare och personal.


» Håll en ljudnivå som inte stör andra.

» Spring inte.


» Liten fika är tillåten, men inte större måltider.


» Plocka undan efter dig och släng skräp i 
   papperskorgen.


» Du som är vuxen ansvarar alltid för ditt barn. 


 »  Håll ditt barn under uppsikt.
________________________________________
Du som inte följer reglerna kommer att bli tillsagd av personalen. 
Om tillsägelsen inte respekteras kan du bli ombedd att lämna 
biblioteket. Om du inte hörsammar uppmaningen tillkallas väktare.