Kontakt:

Telefon: 031-315 16 74 eller 0704-67 75 04
E-post: bokbussen@molndal.se

Turlista:

Bokbussens turlista


OBS! Bokbussen är inställd 27 december till och med 3 januari.

Information om bibliotekens öppettider under jul

Språk Språk
svenska svenska
Bokbussen Bokbussen

Bokbussen kompletterar de fasta biblioteken med ett fyrtiotal hållplatser runt om i Mölndals stad.

På Mölndals bokbuss kan du finna olika typer av media, såsom böcker för både barn och vuxna, tv-spel, DVD-filmer och tidskrifter. Du kan beställa media från alla de övriga biblioteken i Mölndal och hämta på bussen. Du kan även lämna tillbaka media du lånat på de övriga biblioteken på bussen. I mån av tid kan vi även hjälpa dig att installera det du behöver på din läsplatta eller smartphone för att kunna nyttja Mölndals biblioteks digitala resurser.

Välkommen!

Hos oss kan du:

Barnsidan

Unga

Mölndals stadsbibliotek

Brogatan 40/
Bergmansgatan 31
431 30 Mölndal


Telefon
Information: 031-315 16 00
 
Info barn:     031-315 16 20
Info vuxen:   031-315 16 10

Epost: 
molndals.stadsbibliotek@molndal.se

 

 

 

Jag vill lämna en synpunkt