Sök

Språk

sv-se en-gb

Nödruta och stadsvapen, länkar m.m. längst upp på sidan

Boklådor som utmanar

Barnbibliotekarien Jenny Kvick med favoritboken ”Stora bebisbytet” Per Gustavssons prinsessor tillsammans med Lill-Zlatan och Sjörövar-Rakel. I satsningen ”Nyfiken på genus och normer” utmanar Biblioteken i Mölndal de traditionella könsrollerna.

Frågan om jämställdhet, könsroller och alla människors lika värde är ständigt aktuell. De senaste åren har diskussionen om vilka normer som styr oss fått allt mer utrymme i debatten. På biblioteket har det märkts genom ett ökat antal frågor om ämnet från både föräldrar och pedagoger. För att möta det intresset erbjuder Biblioteken i Mölndal nu speciellt utvalda boklådor under namnet ”Nyfiken på genus och normer”. Varje låda består av 10-15 bilderböcker och en inspirationsbok för pedagoger, och förhoppningen är att de både ska bidra med inspiration och fungera som ett arbetsredskap vid fördjupning i ämnet.

Normkritisk satsning
Till en början finns åtta lådor avsedda för förskolor och dagbarnvårdare. Lådorna är uppdelade i fyra olika teman: Prinsar och prinsessor, Familjen, Könsroller och Värdegrund.
För föräldrar som är intresserade finns på stadsbiblioteket hyllan ”Genus och normer” med ett liknande innehåll.

Tanken att göra en normkritisk satsning som riktar sig till barn och de vuxna omkring dem, har funnits ett bra tag. Under våren har en grupp bestående av fem barnbibliotekarier arbetat med innehållet i lådorna. Jenny Kvick är en av bibliotekarierna som har varit med och tagit fram konceptet. Hon tycker att det har varit enkelt att hitta bra böcker i ämnet:
- Vi hittade jättemycket bra bilderböcker om normer – och en del mindre bra, som vi sållade bort.

Självkänsla till barnen
Jenny tycker att satsningen är ett välkommet tillskott i bibliotekens utbud, och hoppas att den kommer att bidra till att både ge en bredare bild av verkligheten och ett positivt budskap om att människor är olika.
- Vi vill ju både förmedla en världsbild som utmanar och en självkänsla till barnen. Så att de kan känna att ”det finns fler som är som jag”.

Boklådorna finns tillgängliga från och med september och reserveras genom kontakt med barnavdelningen på respektive bibliotek.

 

Fakta i korthet:

  • - Åtta boklådor med 15-20 böcker i varje
  • - Fyra teman: Prinsar och prinsessor, Familjen, Könsroller, Värdegrund
  • - Lånetid: sex veckor
  • - Målgrupp: förskolor och dagbarnvårdare

 

Kontakt:

Mölndals stadsbibliotek: Gunilla Brodin gunilla.brodin@molndal.se
Lindome bibliotek: Sirpa Persson sirpa.persson@molndal.se
Kållereds bibliotek: Elin Alvinge elin.alvinge@molndal.se
Balltorps bibliotek: Anna Rindälv anna.rindalv@molndal.se

 

Artiklar: visa en viss artikel

Sidfot

Mölndals stadsbibliotek

Brogatan 40/
Bergmansgatan 31
431 30 Mölndal


Telefon
Information: 031-315 16 00
 
Info barn:     031-315 16 20
Info vuxen:   031-315 16 10

Epost: 
molndals.stadsbibliotek@molndal.se

 

 

 

Jag vill lämna en synpunkt