Sök

Språk

sv-se en-gb

Nödruta och stadsvapen, länkar m.m. längst upp på sidan

Stärkta bibliotek - Aktivitetstorget och gradängen

 

Projektet
Mölndals stadsbibliotek har fått projektmedel från Kulturrådet, för att utveckla entréytan vid Ulla Jacobssons plats, dvs Aktivitetstorget och Gradängen. Ytan är idag stor och luftig, och kännetecknas framförallt av att många människor passerar. Med projektet vill vi skapa ”en livlig, dynamisk miljö med aktiviteter, en förlängning av stadens puls, rörlig, öppen, överraskande” samt ”verka för demokrati och delaktighet, läsfrämjande, skapa möjlighet till kunskapande och bidra till att motverka polarisering och utanförskap”.

Ytan
Mölndals stadsbibliotek har mellan 1500 och 2000 besökare per dag, och platsen mitt i Mölndals innerstad mittemot den nyöppnade gallerian är en unik icke-kommersiell mötesplats för mölndalsborna. Projektytan är ca 180 kvm. Den består av en stor öppen entréyta som gränsar till caféet Steinbrenner & Nyberg och är i dagsläget en slags loungemiljö. Ytan har också skyltfönster ut mot Ulla Jacobssons plats och stora exponeringsmöjligheter. Gradängytan är en trappscen för 40-50 personer som passar till mindre föreläsningar och arrangemang.

Vad vill vi?
Under projektets gång vill vi utveckla projektytan så att den blir inspirerande, levande och överraskande. Den ska vara flexibel och funktionell, fungera för olika typer av arrangemang, men också vara inbjudande och trivsam att bara vara i.
Ytan ska också visa besökaren vad den kan förvänta sig av biblioteket, synliggöra bibliotekets olika verksamheter, samt vara en plats för delaktighet.

Projektet bygger på fyra olika teman:

- Demokrati/delaktighet
- Hälsa/må bra/hållbarhet
- Berättande/läsfrämjande
- Mötas över gränserna
Dessa kommer att lyftas fram genom t ex större externa utställningar, program/arrangemang, mediaexponering, temaveckor mm.

Vi samarbetar med olika aktörer t ex föreningar, studieförbund och företag och vill gärna skapa nya kontakter i Mölndal.

Projektet pågår till och med sommaren 2019. Mer information om det nationella projektet "stärkta bibliotek".

Kontakt:

Jenny Westlin Green, Nina Hedberg

jenny.westlin-green@molndal.se nina.hedberg@molndal.se

Artiklar: visa en viss artikel

Sidfot

Mölndals stadsbibliotek

Brogatan 40/
Bergmansgatan 31
431 30 Mölndal


Telefon
Information: 031-315 16 00
 
Info barn:     031-315 16 20
Info vuxen:   031-315 16 10

Epost: 
molndals.stadsbibliotek@molndal.se

 

 

 

Jag vill lämna en synpunkt