Språk Språk
svenska svenska English English
Modersmålsbiblioteket

Modersmålsbiblioteket är en avdelning där du hittar barnböcker på många olika språk.
Du hittar avdelningen direkt när du kommer upp för trappan på plan 2.

Du kan läsa mer på vår webbplats:
Modersmålsbiblioteket