Språk Språk
svenska svenska

Hyr hörsal och mötesrum

Det finns tre lokaler att hyra på stadsbiblioteket:

  • hörsalen Hajen (120 personer)
  • stora mötesrummet (20 personer)
  • lilla mötesrummet (12 personer)

Kommunala verksamheter och idéburna verksamheter (föreningar, studieförbund)
inom Mölndals stad kan tidigast boka 3 månader i förväg.

Externa arrangemang kan tidigast boka 2 månader i förväg.

Lokalerna är i första hand till för att vara en mötesplats för kommunala verksamheter,
föreningar och studieförbund. Lokalerna hyrs inte ut för religiösa sammankomster,
privata fester eller kommersiell verksamhet som inte kan kopplas till bibliotekets uppdrag.

Störande ljud från närliggande byggnation kan förekomma.

För att hyra lokal mejla boka.stadsbibliotek@molndal.se och ange vilken lokal du önskar,
vilken aktivitet som ska genomföras och dina kontaktuppgifter.
Bokningen är klar först när du fått en bekräftelse och undertecknat hyresavtalet.

Fullständiga villkor, avgifter och övrig information

Utrustning i respektive lokal

Mölndals stadsbibliotek

Brogatan 40/
Bergmansgatan 31
431 30 Mölndal


Telefon
Information: 031-315 16 00
 
Info barn:     031-315 16 20
Info vuxen:   031-315 16 10

Epost: 
molndals.stadsbibliotek@molndal.se

 

 

 

Jag vill lämna en synpunkt