Sök

Språk

sv-se en-gb

Nödruta och stadsvapen, länkar m.m. längst upp på sidan

BIBLIOTEKSHISTORIA Kommenterad litt.förteckning

Exlibris

BIBLIOTEKSHISTORIA
FRÅN MÖLNDAL, KÅLLERED
OCH LINDOME

Kommenterad litteraturförteckning

 

Om Mölndal och dess bibliotek

Källor : otryckta

Om inte annat anges, är samtliga källor med anknytning till Mölndal tillgängliga i Mölndals kommunarkiv!
Fässbergs sockenbibliotek. Låntagarregister 1877-1882, 1882-1891.
Förvärvskataloger från ABF och IOGT. Mölndal 1925-1939.
Inventarieförteckningar, Mölndals stadsbibliotek.
Krokslätts bibliotek. Låntagarjournal 1949-1990.
Landsfogden i Göteborgs och Bohus län, volym Hemliga Handlingar DVIII:3. DH nr 16 avd aa 1940. [Uppgifter om polisrazzior hemma hos bl a Edvin Trettondal och på Mölndals stadsbibliotek 1940. Tillgänglig genom Landsarkivet, Göteborg.]
Protokoll från biblioteksstyrelsen. Mölndal, 1904-.
[Trettondal, Edvin:] Pensoj. [Dagboksanteckningar, på svenska och på bl a ido(?).] Mölndal, 27.12.1932-15.3.1943. [Få anteckningar efter 1935. Tillgänglig hos Lars Hallenberg.]
Trettondal, Edvin: Pinan.[Självbiografiska anteckningar från ungdomsåren, mest från tiden som skeppsgosse. Maskinskrivet manuskript, tillgängligt hos Lars Hallenberg.] Mölndal, 1975.
Trettondal, Edvin: Redogörelse över revisionen av bokbeståndet jämte förslag till nytt utlåningssystem, ny klassifikation och ny katalogisering, kritik av beståndet samt förslag till komplettering för A.B.F.:s Bibliotek nr 24 i Göteborg. [Maskinskrivet manuskript.] Mölndal, 1937.
Trettondal, Edvin: Skuggspel. Minnen. Del I, II, IIA. [Ofullbordat manuskript, i såväl hand- som maskinskriven form: del I om tiden 1896-1937, del II om 1932-1940, del IIA om 1936-1939. Tillgängligt hos Lars Hallenberg.] Mölndal, 1971; Garphyttan, 1976; Mölndal, 1971.
Årsberättelser. Fässbergs sockenbibliotek + Mölndals stadsbibliotek 1876-1877, 1903- [Handskrivna 1876-1877, 1903-1911, maskinskrivna 1912-1932, därefter huvudsakligen tryckta.].

Källor : tryckta

Almquist, Johan Axel: Sveriges bibliografiska litteratur. Del 2: Arkiv och biblioteksväsen. [Förtecknar tryckta bibliotekskataloger.] Stockholm, 1906-1911.
Katalog för Mölndals Stadsbibliotek och Arbetarnas Bildningsförbunds studiecirkelbibliotek i Mölndal. Upprättad 1923 av Ernst Lindstrand, bibliotekarie. Göteborg, 1923.
Katalog öfver Fässbergs kommuns lånbibliothek. Göteborg, 1877.
Katalog öfver Fässbergs sockenbibliotek. Göteborg, 1866.
Katalog över Fässbergs sockenbibliotek. Göteborg, 1912.
Katalog över Fässbergs sockenbibliotek. Supplement [1]-7. Göteborg, 1914-1920.
Katalog över Mölndals Arbetares Studiecirkel-Bibliotek. Göteborg, 1920.
Katalog över Mölndals stadsbiblioteks, ABF:s studiecirkelbibliotek Nr 123 och logen Gustaf II Adolfs av IOGT Biblioteks bokbestånd den 1 jan 1938. Utarbetad av bibliotekarien. [Inleds av en kortfattad historik, författad av Edvin Trettondal.] Mölndal, 1939.
Kvarnfallet. Informationsblad för kulturförvaltningens anställda. [Protokoll, praktiska upplysningar men också en del intern debatt.] Mölndal, 1975-1989.
Mölndals Folkbildningsförbund. Redogörelse för verksamheten 1/7 1926-30/6 1927. Mölndal, 1927.
Redogörelse för Mölndals arbetareinstituts verksamhet. Våren 1899-Läsåret 1904-1905. Göteborg, 1899-1905.
Redogörelse över Mölndals stadsbiblioteks verksamhet. [Årsberättelser 1933-]
Supplement I till katalog för Mölndals Stadsbibliotek och Arbetarnas Bildningsförbunds studiecirkelbibliotek i Mölndal. Upprättad sept. 1925 av Bibliotekarien. Göteborg, 1925.
Supplement [1-3] till katalog öfver Fässbergs sockenbibliotek. Göteborg, 1906.
Svensk Biblioteksmatrikel 1955. [Biografiska uppgifter i notisform om svenska bibliotekarier, bl a Erik Karlén.] Uppsala, 1956.

Böcker, uppsatser och broschyrer

Axelson, Maximilian: Vandringar i Göteborg och dess omnejd I. Några dagar i Mölndal. [Med besök på industrier och i arbetarhem och med synpunkter på utbildningssituationen i Mölndal på 1860-talet.] Göteborg, 1861.
Bergsten, Gunnar: Våran gröne dal. En dokumentär om Mölndal. Från 40-tal till 90-tal. Mölndal, 1998.
Cederholm, Gunnar: Arbetarkommunen 75 år. [Maskinskrivet manuskript. Med kortfattade uppgifter om ett tidigt arbetarbibliotek i Mölndal.] Mölndal, 1984.
Cederholm, Gunnar: Mölndals pensionärsförening 50 år. [Innehåller fakta om Edvin Trettondals insatser i samband med att föreningen grundades.] 1938-1988. Minnesskrift. Mölndal, 1988.
Curre [=Cederquist, August]: Mölndalsflickan. Teckning ur lifvet. [Nyckelroman. David Otto Francke anses vara förebilden för den ondskefulle grosshandlaren David.] Göteborg, 1879.
Faesbiaergha 1933-1938. Mölndals hembygdsförbunds tidning. Mölndal 1933-1938.
Folkskolan i Mölndal 1842-1958. [Med uppgifter om den tidiga folkskolan i Fässbergs socken och även ett och annat om sockenbiblioteket.] Mölndal, 1959.
Gahrn, Lars: Mölndals gatunamn. Mölndals historia i gatunamnsartiklar. [Mycket detaljerad undersökning där åtskilligt av lokalhistoriskt och biografiskt intresse kommit med.] Mölndal, 1998.
Gardell, CJ: Götiska förbundets skola i Mölndal 1824-1924. Göteborg, 1924.
Hillbäck, Ella: Albatross. [Roman om en ung flickas utveckling. Miljön påminner om Krokslätt.] 1943.
Janson, Märta: Prästgårdsbarnen i Fässberg. [Barndomsminnen, med uppgifter om bl a spanska sjukan i Mölndal.] Mölndal, 1984.
Knutsson, Ivar: På minnenas stigar. [Ett kapitel om Edvin Trettondal, med tonvikt på dennes barndom.] Enslöv, 1997.
Kronberg, Jan, & Meuller, Anders: Det röda Mölndal. Del I. Åren fram till 1939. [Historik över Mölndals arbetarrörelse, med tonvikt på den kommunistiska grenen.] Mölndal, 1982.
Kulturmiljöer i Mölndal, Kållered & Lindome. Kulturmiljövårdsprogram för Mölndals kommun 2000. Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-30. [Rikt illustrerad bok om kommunens kulturmiljöer.] Mölndal, 2000.
Lignell, Harald: D.O. Francke - Mölndalskungen och Göteborgs Handelskompani. En studie i blod, svett och tårar. [Otryckt manuskript.] Mölndal, u.å.
Lööw, Heléne: Hakkorset och Wasakärven. En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950. Avhandling från Historiska institutionen i Göteborg: nr 2. [Innehåller uppgifter om nazisters och kommunisters organisering i Mölndal och om säkerhetspolisens övervakning.] Göteborg, 1990.
Mölndal. Lantbruks- och trädgårdsstad under omvandling. En bok utgiven 1993 av Mölndals JUF-veteraner och Mölndals hembygdsförening. [Uppgifter om JUF-avdelningen i Mölndal, dess bibliotek och bibliotekets föreståndare genom åren.] Mölndal, 1993.
Mölndal 1922-1947. [Med ett kapitel, författat av Edvin Trettondal, om biblioteket och dess historia.] Mölndal, 1946.
Möndell, Axel: Mölndal, Kållered och Råda i ord och bild. [Uppgifter om den eldsvåda, som 1894 förstörde Fässbergs sockenbibliotek.] Mölndal, 1952.
Nyström, Hans: Hungerupproret 1917. [Med fakta i notisform om hungerkravallerna på olika platser i Sverige, bl a Mölndal.] Ludvika, 1994.
Rydenfelt, Sven: Kommunismen i Sverige. En samhällsvetenskaplig studie. [Statistiska uppgifter om bl a kommunisterna i Mölndal.] Lund, 1954.
Skott, Staffan: Liken i garderoben. Vänsterpartiets (Sveriges Kommunistiska parti) förflutna 1917-1989. [Uppgifter om bl a kommunistpartiernas kampanj mot den avhoppade sovjetiske diplomaten Kravtjenko, vilkens bok inte köptes in till Mölndals stadsbibliotek.] Stockholm, 1991.
Trettondal, Edvin: Bygden som blev Mölndal. Mölndal, 1959.
Trettondal, Edvin: David Otto Francke. "Kungen av Mölndal". Mölndal, 1976.
Trettondal, Edvin: Essäer om Mölndal. [Maskinskrivet manuskript]. Mölndal, 1975.
[Trettondal, Edvin:] Mölndals stadsbibliotek 1863-1963. [Maskinskrivet manuskript, vars text till stor del överensstämmer med den i Vad rätt du tänkt - se nedan! Tillgängligt hos Mölndals hembygdsförbund.] [Mölndal, 1964].
Trettondal-Ericson, Edvin: Kan en socialdemokrat tillhöra SUV? Serien Sovjetnytt Nr 2. Stockholm, 1935.
Trettondal-Ericson, Edvin: Spartacus. Frihetsdrama i fem akter. Stockholm,1946.
Vi ses i Mölndal. 50 år med Mölndals-Posten. Sammanställning av Kjell Arvidsson. Mölndal, 2000.
50 år med Papyrus arbetare. Jubileumskavalkad utgiven av Svenska Pappersindustriarbetareförbundets Avdelning 63. [Med versprolog av Edvin Trettondal.] Mölndal, 1958.

Artiklar, enstaka kapitel och Internetadresser

Bibliotekets problem bara ökar. Vi kan inte arbeta så här! [Reportage om trångboddheten på Mölndals stadsbibliotek.] Mölndals-Posten 3.3.1977.
Biblioteksbiträdet räddade Mölndal. [Kommunisternas kritiska kommentar till Mölndals kommunala budget - besparingarna ansågs gå ut över biblioteksbiträdets lön.] Arbetar-Tidningen 30.12.1938.
Borg, Christian: "Länkar är inte svårare att hålla ordning på än böcker". [Intervju med Bert Hoflund, om Mölndals stadsbiblioteks hemsida.] DIK-forum nr 14, 1999.
Carlsson, Ernst: I arbetarrörelsens tjänst. [En självbiografisk skildring av en som varit aktiv i arbetarrörelsen i Mölndal.] Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1978. (Även tryckt i Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok, Stockholm, 1973.)
Claudius: Samtal med bibliotekarie Trettondal. Bättre samklang med socialt skeende behövs i svensk prosa. Arbetar-Tidningen 21.1.1957.
De skriver för brinnande livet. [Reportage om skrivargrupper för ungdomar vid Mölndals stadsbibliotek och Lindome bibliotek.] Biblioteket i Fokus [=edition Härryda/Mölndal/Partille], juni 1998.
"Deckare" ej farligare än dålig bok om kärlek. [Intervju med Edvin Trettondal.] Arbetartidningen 16.1.1953.
Eyton, Sigfrid: Om nykterhetsrörelsen i Mölndal. [Om de äldsta nykterhetslogerna och deras verksamhet.] Faesbiaergha nr 10 (1938). Mölndal, 1939.
Folkets historia. Det röda Mölndal. En virtuell minnesplats för politisk och social historia i Mölndal. [Hemsida för vänsterpartiet, Mölndal. Med material om arbetarrörelsens historia, särskilt om den kommunistiska rörelsen.]
Framtidens bibliotek. Rapport 1998. [Rapport från en arbetsgrupp som studerat förutsättningarna för ett nytt bibliotek/kulturhus i Mölndal.] Mölndal, 1998.
Frankie: Skulle vara straffarbete att läsa alla böcker... [Intervju med Edvin Trettondal i samband med dennes pensionering.] Göteborgs-Posten 28.1.1962.
Gahrn, Lars: Artikelserie om Ernst Lindstrand. ("Överlärare Lindstrand kulturens allt i allo"; "Överlärare ivrig att lära"; "Hembygdsföreningen samlade föremål innan den fanns till"; "Teknikens landvinningar åt skolan"; "Stenhuggarna och yrkesskolan"; "Lindstrand lämnar scenen".) Mölndals-Posten 30.7.1997, 13.8.1997, 28.8.1997, 15.10.1997, 19.11.1997, 1.4.1998.
Gahrn, Lars: Artiklar om Ella Hillbäcks roman Albatross. ("Roman om Krokslätt"; "Längtan bort från fabriken"; "Sökande Vivan med rätt att utforska".) Mölndals-Posten 26.8.1998, 17.3.1999, 8.4.1999.
Gahrn, Lars: Artiklar om Mölndals arbetareinstitut vid sekelskiftet. ("Kvarnbyn behövde samlingslokal"; "En högborg för kultur".) Mölndals-Posten 30.6.1999, 13.10.1999.
Gahrn, Lars: Bosgården - havsbottnen som blev en stadsdel. [Uppgifter om bl a spanska sjukan i Mölndal.] Mölndals hembygdsförenings årsskrift 1998.
Gahrn, Lars: Mölndals-Posten årgång 1880. [Porträtt av en kortlivad lokaltidning. Även tryckt i Vi ses i Mölndal! - se ovan!] Möndals-Posten 9.2.2000.
Gahrn, Lars: Ryet - från nyodling till egnahemsområde. Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1994.
Gahrn, Lars: Tionde kompaniets skarpskyttekår. [Om skarpskytterörelsen i Mölndal.] Mölndals-Posten 30.8.2000.
Hildeman, Bodil: Reportage om Mölndals stadsbibliotek, publicerade i Biblioteket i Fokus [=edition Härryda/Mölndal/Partille]. "Givande möten på mässan" [om olika biblioteksaktiviteter, som presenterats på Bok & biblioteksmässan], december 1997; "Stort intresse för läshjälpen" [om verksamheten för läshandikappade], juni 1998; "De för ut biblioteket" [om den sociala biblioteksverksamheten], februari 1999.
Hillström, K[arl]: Några ord om Mölndals skolbibliotek. Kritan 1924:3.
Hugo, Yngve:: Svenska arbetarebibliotek. [Uppgifter om bl a arbetarbibliotek vid Mustads margarinfabrik i Mölndal.]. Biblioteksbladet, 1917.
Hundskatt finansierade biblioteket i Mölndal. [Reportage från det nya biblioteket strax före dess öppnande, intervju med Edvin Trettondal.] Mölndals-Posten 28.8.1959.
James: Mölndal är en vänlig stad - men fel om en bibliotekarie alltid är nöjd! [Intervju med Erik Karlén, i samband med dennes tillträde som stadsbibliotekarie.] Mölndals-Posten 16.2.1962.
Jeck: Fridell och Fridegård jagas av läshungriga Mölndalsbor. Arbetar-Tidningen 14.1.1949.
Jonas: Sagostundsbarnen på julavslutning. [Från Mölndals stadsbibliotek.] Mölndals-Posten 22.12.1964.
Kaj: Scouter öppnar bokvärlden för gamla och handikappade. [Om den nya Boken Kommer-verksamheten vid Mölndals stadsbibliotek.] Göteborgs-Posten 21.3.1965.
Karlsson, Kalle: Biblioteket - 90-talets inneställe. [Intervju med Margareta Ljunge.] Mölndals-Posten 28.8.1996.
Kef: A-barnet i Torup klarar fjorton språk i Mölndal. [Intervju med Edvin Trettondal.] Göteborgs-Posten 24.1.1956.
K.H.[=Hillström, Karl]: Några tankar om skolbiblioteken. Kritan 1924:6.
Kirk, Hans: Et svensk skuespil om Spartacus. [Om Edvin Trettondals skådespel.] Land og Folk 19.7.1956.
Knutsson, Ivar: Rabulist och stadsbibliotekarie. [Om Edvin Trettondal, med tonvikt på dennes barndom.] Hallandsposten 27.12.1993. Ingår även i: På minnenas stigar - se ovan!
Kräv nytt bibliotek! uppmanar personalen. Mölndals-Posten 1.4.1976.
Lindstrand, Ernst: Mölndals stadsbibliotek. [Innehåller den första skrivna historiken över biblioteket.] Biblioteksbladet, 1926.
Lissh[ammar, Jon-Evert]: Boklån per telefon. Ring så kommer bibliotekarien. [Om Boken Kommer-verksamheten i Mölndal.] Mölndals-Posten 19.2.1965.
Livlig debatt om nya bibliotekslokalerna. Ärendet bordlagt hos fullmäktige. Mölndals-Posten 22.8.1958.
Lyssna musik på bibliotek. Göteborgs-Posten 1.3.1963.
Läslusten har ökats från år till år i Mölndal. Intresset för facklitteraturen allt större. Göteborgs-Trakten 18.1.1946.
Läslusten stiger i Mölndal. De minskade statsanslagen dock en hämsko på utvecklingen. Ny Tid 22.1.1936.
Mette: Avgående Trettondal vill ha Kulturens hus och en resa till Venus. Mölndals-Posten 26.1.1962.
Mäng: Arg Trettondal bullrar bakom Mölndals järnridå. Göteborgs-Posten 9.2.1959.
Mölndal stängt för Kravtjenko. [Reportage. Uppgifter om bl a den avhoppade sovjetiske diplomaten Kravtjenkos bok, vilken inte köptes in till Mölndals stadsbibliotek.] Aftontidningen 8.4.1949.
Mölndals stadsbibliotekarie önskar införa sagostunder. [Intervju med Erik Karlén.] Göteborgs-Posten 3.2.1962.
Ny bokbuss i Mölndal. Göteborgs-Posten 2.2.1973.
Nytt Mölndalsbibliotek för litet redan från början. Göteborgs-Trakten 4.9.1959.
Scouter bär ut låneböcker till de sjuka i Mölndal. [Om Boken Kommer-verksamheten.] Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20.2.1965.
Sjöbohm, Anders: Artiklar om Mölndals stadsbibliotek. ("Så föds batongdrömmar" [Om tillvaron som filialföreståndare vid Toltorps bibliotek]; "Tre antiheroiska prosastycken" [Upplevelser från bokbussen och arbetsplatsutlåningen]; "Plötsligt kommer knallen och jag..." [Från bokbussen.]) Göteborgs-Tidningen 21.6.1983, Bibliotek i Samhälle 1985:4, Göteborgs-Tidningen 16.9.1986.
Sjöbohm, Anders: Vad är Edvin? [Om ett ämnesordsregister för skönlitteratur, skapat vid Mölndals stadsbibliotek.] DIK-forum 1997:3.
Skolbarnen få lära sig bibliotekskunskap. Gott uppslag av Mölndals stadsbibliotek. Ny Tid 24.2.1933.
Stadsbiblioteket i hamn - motion om Konstens hus. Mölndals-Posten 26.9.1958.
Stadsbiblioteket nära att sprängas. Trettondal lånar ut glasögon och böcker. Mölndals-Posten 10.11.1949.
Stadsbiblioteket stängt vid invigningen. "Ingen har bett mig komma och öppna". Göteborgs-Tidningen 20.9.1959.
Stor eldsvåda i Mölndal. [Rapport om branden i vilken bl a Fässbergs sockenbibliotek förstördes och om eftersläckningen.] Göteborgs Aftonblad 3.4.,7.4.10.4.1894.
Tingstens och Mobergs böcker populäraste sommarlitteraturen. [Reportage från Mölndals stadsbibliotek, innehåller en kortfattad intervju med Erik Karlén.] Mölndals-Posten 23.6.1964.
Tjäder, Sören: Tolfte barnet döptes till Dussina, trettonde pojken blev Trettondal. Göteborgs-Tidningen 18.10.1959.
Trettondal, Edvin: Baståsen. [Självbiografiskt, mest om barndomsåren.] Publicerad i: Hembygdsboken över Torup, Kinnared, Drängsred, del 3. Torup, 1972.
Trettondal, Edvin: Finnsjögänget och Gustav Emil. [Om bl a Gustaf Emil Eliasson.] Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1974.
[Trettondal, Edvin]: För hundra år sedan. [Uppgifter om bl a Grevedämmets folkskola och om skarpskytterörelsen i Mölndal.] Mölndals hembygdsförenings årsskrift 1968.
Trettondal, Edvin: Vad rätt du tänkt. [Bibliotekshistorik från Mölndal]. Ingår i: Essäer om Mölndal - se ovan!.
Trångbott bibliotek expedierar 82907 boklån. Arbetar-Tidningen 9.1.1948.
Upptäck Mölndal. Platser att upptäcka. [Kulturhistoria från Mölndal, Kållered och Lindome på Mölndals museums hemsida, länkad till kommunens hemsida.]
Vad gamla brev kunna berätta. [Uppgifter om bl a skarpskytterörelsen i Mölndal.] Faesbiaergha nr 11. Mölndal, 1938.
Wallström, Axel Th.: Skara stifts folkskollärareförening 1852-1927. Ett bidrag till Sveriges undervisningshistoria. Minnesbok. [Med artikel om Johan Albert Öhman]. Skövde, 1927.
Vi läser mer utländska böcker. Bra verksamhetsår i stadsbiblioteket. Västkust-Tidningen 23.7.1965.
Visst behöver vi biblioteket i Kikås! [Om filialbiblioteket i Ryet.] Mölndals-Posten 19.1.1978.
Våra sockenbibliotek.... [Kortfattad rapport om sockenbibliotekens förfall.] Mölndals-Posten 24.1.1880.
136,724 böcker utlånades 1957 från Mölndals stadsbibliotek. Mölndals-Posten 24.1.1958.

Intervjuer

Intervjuer med och upplysningar från Karin Alm, Brita Almgren, Bengt Andersson (låntagare på det gamla biblioteket i Mölndal), Berith Backlund, Birgitta Bengtsson, Ingrid Bengtsson (=Ingrid Larsson), Rune Börjeson (JUF), Gunnar Cederholm (om arbetarrörelsen), Holger Diursson (ingenjör, tidigare Mölnlycke fabriker), Inga-Lill Ekvall, Thore Eliasson (vänsterpartiet, intervjuad av Jan Kronberg), Gurli Enebacke, Axel Eriksson (låntagare på gamla biblioteket i Mölndal), Lennart Forsell (d:o), Birgitta Forsman, Hugo Fälldin, Lars Gahrn (Mölndals hembygdsförening), Britt Grundel Hansen, Henry Gustafson (svåger till Carl Ruppel), Inga Göransson (f d medarbetare till Ernst Lindstrand), Stina Hallberg, Lars Hallenberg (systerson till Edvin Trettondals hustru), Ulla Hermansson, Anders Hirell, Bert Hoflund, Elsie Johansson (=Elsie Andersson; JUF), Maj Johnsson (Kramfors bibliotek, tidigare arbetskamrat till Erik Karlén), Sven Johnson (f d kulturnämndsledamot, om gamla Mölndal), Jan Jonsson (vänsterpartiet), Gunnar Karlén (son till Erik Karlén), Mona-Lisa Karlsson, Hans-Gösta Kihlström, Ewa Kollberg, Christina Kristiansson, Jan Kronberg (vänsterpartiet), Lasse Larsson (låntagare på gamla biblioteket i Mölndal), Britt-Marie Lindell, Jon-Evert Lisshammar (f d redaktör för Mölndals-Posten), Margareta Ljunge, Allan Lundberg (låntagare på gamla Krokslätts bibliotek), Rosmari Mellgren, Erne Moberg (dotterson till John Thimell), Annika Nelson (låntagare vid Mölndals stadsbibliotek), Margareta Nilsson, Solveig Nord, Wigon Ohlsson (låntagare på gamla biblioteket i Mölndal), Sven Olsson (om arbetar- och nykterhetsrörelsen), Sven-Olof Olsson (JUF), Elisabet Redfors, Marianne Ruppel Holl (dotter till Carl Ruppel), Mona-Lisa Rutgersson, Birgit Svantesson (låntagare på gamla biblioteket i Mölndal), Gerd Söderberg (=Gerd Tingström; JUF), Elisabeth Torstensson, Lilly Wendt (=Lilly Larsson), Karl-Erik Wäne (son till Fritiof Wäne) och Birgitta Åberg. Om inte annat anges har den intervjuade arbetat vid något av biblioteken i Mölndal.

Om Kållered och dess bibliotek

Källor : otryckta

Om inte annat anges, är samtliga källor med anknytning till Kållered tillgängliga i Mölndals kommunarkiv!
Andersson, Ivar: Historik över biblioteken i Kållered. [Handskrivet manuskript, den första bibliotekshistoriken från Kållered. Tillgängligt på Kållereds bibliotek.] Kållered, ca 1980.
Andersson, Ivar: Historik över föreläsningsföreningen i Kållered. [Handskrivet manuskript. Tillgängligt hos Kållereds hembygdsgille.] Kållered, 1997.
Andersson, Ivar: Självbiografiska anteckningar. [Handskrivet manuskript, i Ivar Anderssons ägo. Sidor, som belyser bibliotekets utveckling, har gjorts tillgängliga för historikens författare.] Kållered, u.å.
Förvärvskatalog för Kållereds ABF-bibliotek. Bibliotek nr 1205. Kållered, 1934-1949. [Tillgängligt hos Kållereds hembygdsgille.]
Förvärvskatalog för Kållereds studiecirkelbibliotek av SLS. Kållered, 1939-1951.
Protokoll från biblioteksstyrelsen, Kållered. 1952-1970.
Redogörelse för Arbetarnes Bildningsförbunds studiecirkelbibliotek n:r 1205 i Kållered... för kalenderåret... [Förtryckta formulär, ifyllda för hand. Tillgängliga hos Kållereds hembygdsgille.] 1932-1942.
Verksamhetsberättelse för Kållereds lokalavd. av A.B.F. Arbetsåret 1941-[i rubriken felaktigt angivet som 1939]-1942. [Handskriven. Tillgänglig hos Kållereds hembygdsgille.]
Årsberättelser för Kållereds kommunalbibliotek, 1952-1970. [Till att börja med förtryckta formulär, ifyllda för hand, senare maskinskrivna redogörelser. Tillgängliga hos Kållereds hembygdsgille.]

Källor : tryckta

Riksföreningen deltidsanställda folkbibliotekarier. RDF. Föreningens sista ombudsmöte i Karlskrona söndagen den 18 juni 1978. [Inkluderar en historik.]
Böcker, uppsatser och broschyrer
Hillerström, Gunnar: Skolor i Kållered. Mölndal, 1987.
Kulturmiljöer i Mölndal, Kållered & Lindome. Kulturmiljövårdsprogram för Mölndals kommun 2000. Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-30. [Rikt illustrerad bok om kommunens kulturmiljöer.] Mölndal, 2000.
Kållereds kommun. En presentation utgiven av Kållereds kommunalnämnd. Kållered, 1970.
Larsson, Jan: Är du inte riktigt klok? Om utvecklingsstörda människor och omsorgernas historia. [Innehåller bl a en intervju med Ivar Andersson, om dennes tid på Stretered.] Göteborg, 1995.
Möndell, Axel: Mölndal, Kållered och Råda i ord och bild. Mölndal, 1952.
1932-1982. Socialdemokraterna i Kållered 50 år. En jubileumsskrift. Kållered, 1982.

Artiklar, enstaka kapitel och Internetadresser

Andersson, Ivar: Festtal till en 50-åring. Kållereds arbetarekommun 1932-1971, Socialdemokratiska föreningen 1971-1982. Ingår i: 1932-1982. - se ovan!
Bibblan är granne med IKEA. [Bildreportage från Kållereds bibliotek.] Biblioteket i Fokus [=edition Härryda/Mölndal/Partille], april 1999.
Bjerrhede, Staffan: Kållered i förvandling. Kållereds hembygdsgille 1992.
Ekman, Manne: Mary Ekman. [Minnesruna.] Göteborgs-Posten 19.2.1988.
Evil: Festlig avslutning på sagostunderna. [Om sagostunderna på Kållereds bibliotek]. Mölndals-Posten 13.4.1962.
Evil: Kommunalkontoret får plats i populärt Kålleredsbibliotek. [Reportage.] Mölndals-Posten 12.10.1962.
Kålleredsborna på väg mot eget sockenbibliotek. Aftonposten 10.12.1951.
Kållereds hembygdsgille. [Hemsida med länkar till bl a fotografier, släktforskning och uppgifter om gårdar och torp.]
Särman, Ingmar: De minns dansen bort i backen. [Inga och Albert Eklund berättar från gamla Kållered.]. Mölndals-Posten 19.5.1999.
Trettondal, Edvin: Kållered från forntid till nutid. Ingår i: Kållereds kommun. - se ovan!
Upptäck Mölndal. Platser att upptäcka. [Kulturhistoria från Mölndal, Kållered och Lindome på Mölndals museums hemsida, länkad till Mölndals kommuns hemsida.]
Werner, May: Mitt hem är på Livered i Kållered. Kållereds hembygdsgille 1985.

Intervjuer

Intervjuer med och upplysningar från John Adolfsson (moderata samlingspartiet), Ivar Andersson, Mona Benzel, Staffan Bjerrhede (Kållereds hembygsgille), Gustav Eklund (SLS), Inga Eklund (=Inga Börjesson), Ulla Eklund (SLS), Manne Ekman (son till Mary Ekman), Inga-Lill Ekvall, Sven Skansing (bror till Karin Andersson), Vaster Vahlberg (folkpartiet) och Solveig Warvås. Om inte annat anges har den intervjuade arbetat vid något av biblioteken i Kållered.

Om Lindome och dess bibliotek

Källor : otryckta

Om inte annat anges, är samtliga källor med anknytning till Lindome tillgängliga i Mölndals kommunarkiv!
Adler, Axel: Släkt- och levnadsminnen. Upptecknade omkring 1955. Axel Adler/Adlerbert. [Maskinskrivet manuskript, funnet 1979 av Bo Adlerbert bland gamla handlingar. Sträcker sig en bit in på tjugotalet. Tillgängligt hos Eva Rinnan-Berg.].
Dagbok ungdomsproblem. [Handskriven dagbok, förd av personalen vid Lindome bibliotek. Finns hos Lindome bibliotek.] Lindome, 1977-1978.
Förvärvsjournaler. ABF:s bibliotek. 1930-1962.
Förvärvsjournaler. Lindome folkbibliotek. 1944-1970.
Förvärvskatalog för Logen 4154 "Vårt Hopp"s bibliotek. [Tillgänglig i Nykterhetsfolkets länsarkiv, Halmstad.] C:a 1910-1920.
J.U.F:s studiecirkelbibliotek n:r 14 i Lindome. [Beläget i Hällesåker. Bokförteckningar, korrespondens, några årsberättelser.] C:a 1946-1958.
Kommunalstämmoprotokoll från Lindome församling. [Tillgängliga i Svensk lokalhistorisk databas på Internet - se nedan!] 27.12.1905, 29.10.1906.
Lindome folkbiblioteksstyrelse. Protokoll. 1944-1966.
Lindome JUF-avd[elning]. Innehållsförteckning och kopior på protokoll och matriklar. [Maskinskrivna protokoll, tillgängliga i Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland, Varberg.] 1925-1969.
Logen 4154 "Vårt Hopp", Lindome socken. Protokoll. [Handskrivna anteckningar, tillgängliga i Nykterhetsfolkets länsarkiv, Halmstad.] 1910-1928.
Låntagarejournal. Lindome folkbibliotek. 1944-1963.
Thorsson, Allan: Några uppgifter ur en stolmakaresläkt. [Om släkten Thorsson. Maskinskrivet manuskript, tillgängligt i Nordhallands hembygdsförenings arkiv i Kungsbacka.] [Lindome], 1976.
Thorsson, Allan: 100 års kulturliv i Lindome. [Maskinskrivet manuskript, innehåller bl a den första historiken över Lindomebiblioteken. Tillgängligt på Lindome bibliotek.] Lindome, ca 1975.
Böcker, uppsatser och broschyrer
Adler, Rut: Fragment ur tre decennier. [Dikter.] Kungsbacka, 1963.
Adler, Rut: Nära mellan allting. Ett tillägg till Fragment ur tre decennier. [Dikter och prosa.] Lindome, 1968.
Bergsten, Gunnar: Våran gröne dal. En dokumentär om Mölndal. Från 40-tal till 90-tal. [Innehåller även en del material om Lindome.] Mölndal, 1998.
Eskilsson, Lena: Drömmen om kamratsamhället. Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. [Om den frisinnade kvinnorörelse som Rut Adler sympatiserade med.] Stockholm, 1991.
Hallands Bildningsförbund: När boken kom till bygden. Om folkrörelsebiblioteken i Halland. [Med uppgifter om bl a bokbilen i Halland och kortfattat om JUF-biblioteket i Lindome.] Red: Carl-Olof Samuelsson, Magnus Torstensson. Örkelljunga, 1994.
Halling Calmegren, Anita: Anderstorps spinneri och färgeri i Lindome. A-uppsats för Västsvenska kursen II. Göteborg, 1995.
Hillerström, Gunnar: Skolor i Lindome. Lindome, 1992.
Kullenberg, Maj: Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb 1911-1996. [Om klubben som Rut Adler en tid var ordförande för.] Göteborg, 1996.
Kulturmiljöer i Mölndal, Kållered & Lindome. Kulturmiljövårdsprogram för Mölndals kommun 2000. Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-30. [Rikt illustrerad bok om kommunens kulturmiljöer.] Mölndal, 2000.
Mattsson, Håkan: Lindome och norra Halland. Gränsbygd, hembygd och släktbygd. Artiklar. Lindome, 1979-1987.
Nilsson, Christina: Werners fabriker. En textilfabrik i Annestorp, Lindome - Mölndals kommun. Mölndal, 1994.
Norborg, Knut: Göteborgs Stift 1885-1949. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap. [Uppgifter om E D Heüman, vicepastor i Tölö pastorat.] Göteborg, 1949.
Nyblom, Per-Olof: Djävla tonfiskare. [Uppgifter om Rut Adler.] Stockholm, 1979.
Pettersson, Astrid: Barn i första världskriget. [Självbiografisk bok, i vilken Rut Adler nämns åtskilliga gånger.] 1989.
Pettersson, Astrid: Kängorna; Galoscherna; Livets trappa; Barnets börda; Osynligt slitstark. [Romansvit. En av huvudfigurerna, Signe Borg, bär tydliga drag av Rut Adler.] 1963, 1965, 1967, 1969, 1981.
Pettersson, Astrid & Tornehed, Stig: "Karlarna hövla, kvinnorna polera". Möten med Lindomebygden. [Med tonvikt på snickeriet, med åtskilliga personporträtt insprängda.] Stockholm, 1980.
Artiklar, enstaka kapitel och Internetadresser
Adolfsson, Ingun & Jönsson, Alfred: Järnvägen genom norra Halland. [Ur Lindomesynvinkel.] Vår Bygd, 2001.
Andersson, Märta: 10 år med Lindome hembygdsgille. Vår Bygd, 1973.
Carlos[=Samuelsson, Carl-Olof]: 30 års kulturgärning i Lindome. [Intervju med Allan Thorsson i samband med dennes pensionering.] Norra Halland 19.7.1974.
Ewert, Elna: Axel Adler Adlerbert [Innehåller en del biografiskt material.] Göteborgs universitet, Anslag och stipendier, 1998.
Git.: När samhällets åtgärder inte räcka... [Reportage om kursinternat för unga arbetslösa kvinnor på Ekered.] Ny Tid 9.6.1934.
Hildeman, Bodil: Skolbiblioteket i centrum [intervju med Anna-Greta Virdborg och Anette Ristorp om Lindome bibliotek]; Biblioteket i Fokus [=edition Härryda/Mölndal/Partille], mars 1998.
Jan B: 70.000 utlåningar rekord i Lindome. Mölndals-Posten 16.2.1983.
Janson, Erik: Bönder och möbelsnickare. Om Lindome och lindomemöbler. Svenska Turistföreningens årsbok, 1987.
Jolbäck, Elisabeth: Tillåten kvällsstrejk drabbar biblioteket. Mölndals-Posten 3.9.1976.
Jolbäck, Elisabeth: Ungdomar registrerades. Nu säger bibliotekspersonalen STOPP! [Om ungdomsproblem vid biblioteket.] Mölndals-Posten 19.1.1978.
Kulturstipendiat i Lindome. [Om Allan Thorsson.] Norra Halland 21.11.1975.
Lindomebor! Det av staten understödda biblioteket... [Annons för det av nykterhetslogen "Vårt Hem" drivna biblioteket.] Kungsbacka-Tidningen 2.10.1914.
Lindome hembygdsgille. [Hemsida med länkar till bl a snickeri, liesmide, folkmusik och personligheter.]
Lindome hembygdsgille fyller 15 - inviger Börjesgården. Mölndals-Posten 13.1.1978.
Lindome socken har under senaste åren i betydlig mån gått framåt. [Rapport om ökat välstånd i socknen.] Nordhallands Annonsblad [senare: Westkusten] 9.1.1875.
Lindome socken. Vi talade i vårt förra nummer... [Rapport om kulturlivet i socknen, bl a om det tilltänkta sockenbiblioteket.] Westkusten [tidigare: Nordhallands Annonsblad]. 16.1., 17.4. 1875.
Mitt vackraste J.U.F.-minne. Enkät. [Med svar av bl a Rut Adler.] JUF-bladet, nr 9/10, maj 1928.
Nordhallands hembygdsförening. [Hemsida, med länkar till bl a olika hembygdsgillen.]
Pettersson, Astrid & S T [=Tornehed, Stig]: Fragment ur tre decennier. [Recension av Rut Adlers diktsamling.] Norra Hallands veckoblad 11.4. 1963.
Pettersson, Astrid: Galgbacken vid Kållered - där illgärningsmän mördade och stal. [Innehåller även material om JUF i Lindome.] Göteborgs-Posten 31.7.1983.
Philo [=Tornehed, Stig]: Hembygdsarbetet i norra Halland började inom IOGT:s studiecirklar. Mångsidig föreningsman i Lindome 75 år. [Om Robert Ohlsson, framträdande medlem av nykterhetslogen "Vårt hopp".] Norra Hallands veckoblad 29.2.1952.
Ramnefalk, Marie-Louise: Feminist i bondemiljö. [Om Astrid Petterssons författarskap t o m sjuttiotalets slut.]. Ingår i: Landsbygdsskildrare - se nedan!
Lindome får ny lokal för biblioteket. Norra Hallands veckoblad 18.2.1964.
Randau, Kent: När gården fyllde 20. [Om ungdomsgården i Lindome.] Mölndals-Posten 4.2.1998.
Roberto: Lindomeslöjden. Vår Bygd, 1916.
Roth, Nils: Bokbilens raison-d'etre. [Redogörelse för bokbilens första tid.] Biblioteksbladet, 1950.
rr [=Hjörne, Harry]: Rut Adler. [Hyllningsartikel i samband med 75-årsdagen.] Göteborgs-Posten 15.4.1963.
Rude, Robert [=Larsson, Stig R]: 80-årig Lindome-dam en frihetens förkämpe. [Om Rut Adler.] Hallands Nyheter 13.4.1968.
Specialkomponerad kantat framförs vid Lindome sångkörs sekeljubileum. [Med kortfattade uppgifter om kulturlivet i Lindome på 1870-talet, inklusive sockenbiblioteket.] Norra Halland 18.4.1975.
Svensk lokalhistorisk databas. [Ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll samt göra dessa tillgängliga via Internet. Omfattar hittills Hallands och Kalmar län, och man kan följaktligen söka i protokoll från Lindome.]
Thorsson, Allan. Tidningsannons i samband med 50-årsdagen. Norra Hallands veckoblad 27.10.1956.
Tornehed, Stig: Viljan Framåt i Lindome. Vår Bygd, 1967.
Trettondal, Edvin: Rut Adlers bok. Arbetar-Tidningen 13.4.1963.
363 lindomebor lånade i fjol 4.364 bokband. Norra Hallands veckoblad 11.4.1963.
Upptäck Mölndal. Platser att upptäcka. [Kulturhistoria från Mölndal, Kållered och Lindome på Mölndals museums hemsida, länkad till Mölndals kommuns hemsida.]
Vad är Eder uppfattning om J.U.F.-rörelsen? Enkät. [Med svar av bl a Axel Adler.] JUF-bladet, nr 9/10, maj 1928.
Virdborg, Anna-Greta: Astrid Pettersson in memoriam. Lindomebladet 1999:1.
Virdborg, Anna-Greta: Astrid Pettersson - feminist i bondemiljö. 1999.
Åshammar, Walter: Ur Lindome skolhistoria. Vår Bygd, 1976.
Öhman, Margareta, Öhman, Olle & Svensson, Sven-Anders: Några glimtar ur Lindomebygdens metodisthistoria. Vår Bygd, 2001.
Videofilmer
Bygd i förvandling. Lindome, 1980.
Lindome 1964-1970. Lindome, 1970.
Stolmakarna från Lindome. Tre seklers möbler från en bortglömd exportindustri. [Till de medverkande hör Allan Thorsson.] Prod av Sveriges Radio, 1980.

Intervjuer

Intervjuer med och upplysningar från Inga Benzon, Berit Bertilsson (granne till Artur Eriksson), Kerstin Bäckström (dotter till Viktor Nilsson), Lennart Calmegren (vän till Allan Thorsson), Per Enelund (Lindomebo, om bl a K G Karlsson), Rut Englund (Lindomebo), Leah Gruwner, Elsa Gulläng (dotter till Viktor Nilsson), Valter Gustavsson (Lindomebo), Holger Johansson (f d handlande i Inseros), Helge Jönsson (Lindomebo), Kajsa Karlsson (Lindomebo), Ivan Larsson (granne till Artur Eriksson), Asta Lindson (=Asta Palmstedt), Kerstin Lökken (forskar i Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb), Lars Lövendal, Marita Nordgren (dotter till Artur Eriksson), Astrid Pettersson (författarinna), Elsa Plate (maka till Alban Plate), Eva Rinnan-Berg (dotterdotter till Rut och Axel Adler), Anette Ristorp, Sven-Åke Svensson (Lindome hembygdsgille), Stig Tornehed (författare), Anna-Greta Virdborg och Erland Zackrisson (Lindomebo). Om inte annat anges har den intervjuade arbetat vid något av biblioteken i Lindome.

Allmänt om bibliotek, kultur och historia

Böcker, uppsatser och broschyrer

Ambjörnsson, Ronny: Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. Stockholm, 1988.
Atlestam, Ingrid, Bergmark, Madeleine & Halász, Eva: Fullbokat. Folkbibliotekens historia i Göteborg 1862-1997. [Inledningskapitlet ger en sammanfattning av den svenska bibliotekshistorien i stort.] Göteborg, 1997.
Bengtson, Anna & Rutanen, Kirsi: Vem väljer att bli bibliotekarie? En studie över bibliotekariestudenter i Borås. (Rapporter från Bibliotekshögskolan. Magisteruppsats 1995:11.) Borås, 1995.
Bloom, Harold: Den västerländska kanon. Böcker och skola för eviga tider. Övers av Staffan Holmgren. Eslöv, 2000.
Boethius, Ulf: När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot "smutslitteraturen" i Sverige 1908-1909. [Redogör för bl a socialdemokratiska ungdomsförbundets kampanj mot Nick Carter-litteraturen.] Stockholm, 1989.
Clinell, Bim: De hunsades revansch. En resa i fascismens Frankrike. [Uppgifter om bibliotekens tillvaro i de av Nationella Fronten styrda sydfranska städerna.] Stockholm, 1999.
Den sköna skönlitteraturen - i och utanför biblioteket. Utg. av Bibliotekstjänst och SAB:s skönlitterära kommitté. Lund, 2000.
Evaluating the GÖK project. The innovative capacity of the Swedish library system. (Rapport från Statens Kulturråd 1995:4). Stockholm, 1995.
Furuland, Lars: Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala nr 28). Uppsala, 1991.
Gedin, Per I: Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och framtid. 2., bearb. och utökade uppl. Stockholm, 1997.
Hansson, Joacim: Klassifikation, bibliotek och samhälle. En kritisk hermeneutisk studie av "Klassifikationssystem för svenska bibliotek". Lund, 1999.
Hansson, Joacim: Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie. Göteborg, 1998.
Heffler, Hugo: Arbetarnas Bildningsförbund 1912-1962. Krönika vid halvsekelsgränsen. Stockholm, 1963.
Johnson, Anders: Läsarna och demokratin - ett brev till det läsande Sverige. (Demokratiutredningens skrift nr 8. SOU 1998:134.) Stockholm, 1998.
Lagerqvist, Lars O, & Nathorst-Böös, Ernst: Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar. 3 revid. uppl. Stockholm, 1993.
Landsbygdsskildrare. Sju författarporträtt. Redigerad och med inledning av Yngve Lindung. [I inledningen skildras, i stora drag, den kulturella utvecklingen på den svenska landsbygden under nittonhundratalet.] Stockholm, 1979.
Leffler, Marion: Böcker, bildning, makt. Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901. Lund, 1999.
Lindung, Yngve: Vår fiktionskultur i förvandling. TV, biografer, teatrar, video och skönlitteratur - en jämförelse av utbud, konsumtion och publik. [Delrapport 2 i forskningsprojektet "Kampen om fantasin".] Sveriges Radio, Publik- och programforskningsavdelningen 1984:5. Stockholm, 1984.
Linköpings stadsbiblioteks återuppbyggnad 1996-2000. Redaktör: Anna-Lena Jacobson-Schacht. [Om biblioteksbranden, räddningsarbetet, uppbyggnaden av ett nytt bibliotek m m.] Linköping, 2000.
Ljungdal, Arnold: Till mänska klarnad. Dikter. [Dikt, citerad i slutkapitlet.] 1953.
Nord, Emil: Studiecirkelbiblioteket och dess skötsel. [Praktiska råd om bl a bibliotekets katalog.] Stockholm, 1936.
Om världen 2000. Kulturrådets omvärldsanalys. Stockholm, 2000.
Paradis, Sigurd: Statens folkskoleinspektörer 1861-1956. [Kortfattat om bl a de inspektörer som haft ansvar för Fässbergs sockenbibliotek.] Stockholm, 1956.
Ristarp, Jan & Andersson, Lars G: Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt. [Med tonvikt på 60- och 70-talen.] Lund, 2001.
Rojsek, Helena: Femtio år med den svenska bokbussen. En undersökning av dagens bokbussverksamhet och dess historia. Magisteruppsats, 20 poäng. Institutionen för kultur- och biblioteksstudier. Uppsala universitet. Nr 1999:55.
Rydbeck, Kerstin: Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925. Uppsala, 1995.
Röster. Biblioteksbranden i Linköping. Red. av Maj Klasson. [Om hur bibliotekspersonal och allmänhet upplevde tiden närmast efter branden.] (Skrifter från Valfrid, nr 22). Borås/Göteborg, 2000.
Sandberg, Alvida: Bibliotek och biblioteksskötsel. En hjälpreda för bibliotekarier i skolbibliotek och andra mindre boksamlingar. [Praktiska råd om bl a katalogarbetet.] Stockholm, 1915.
Sidebäck, Göran: Kampen om barnets själ. Barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850-1980. [Uppgifter om bl a JUF och SLU.] Stockholm, 1992.
Sjösten, Nils-åke: Sockenbiblioteket - ett folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige. En studie folkskoleinspektionens bildningssyn i relation till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen. [Försöker bl a analysera hur de tongivande samhällsskiktens ideologi slår igenom i de svenska sockenbibliotekens bokurval.] Linköping, 1993.
Steenberg, Andr. Sch.: Om folkbibliotek. [Praktiska råd om bl a bibliotekets katalog.] Öfvers. från förf:s manuskript med ett tillägg af R.F. Verdandis småskrifter; 110. Stockholm, 1902.
Svensson, Arne: De visade vägen. IOGT-NTO 100 år - en krönika. Stockholm, 1979.
Söderberg, Verner: Sveriges sockenbibliotek och öfriga anstalter för folkläsning. Stockholm, 1901.
Tynell, Knut: Folkbiblioteken i Sverige. Stockholm, 1931.
Åsling, Nils G: Den nya tiden. Om kultur och bildningsarbete på svensk landsbygd. [Med uppgifter om bl a landsbygdens folkrörelsebibliotek.] Stockholm, 1955.

Artiklar, enstaka kapitel och Internetadresser

Almerud, Peter: Bibliotekarie i webbranschen. [Intervju med Johanna Nilsson, bibliotekarieutbildad "informationsarkitekt".] DIK-forum nr 17, 2000.
Arnborg, Beata: Fler lånar skönlitteratur. Svenska Dagbladet 7.10.2000.
Atlestam, Ingrid: Folkbiblioteken då, nu, sedan. [Kortfattad historik över den svenska biblioteksväsendets utveckling.] Ingår i: En dag i biblioteket. Ett urval dagböcker från 14 oktober 1996. Lund, 1998.
Berggren, Jenny: En femtedel av biblioteken nedlagda. Kulturministern vill skärpa bibliotekslagen. Kommunaktuellt 1999:5.
Biblioteksmuseet. [Hemsida med åtskilliga länkar av intresse för svensk bibliotekshistoria.]
Björk, Nina: Den stora gemenskapen håller på att sprängas. [Om en allt obefintligare kulturell gemenskap i dagens samhälle.] Dagens Nyheter 4.8.2000.
Burius, Anders: Sockenbiblioteket - mellan filantropi och folkbibliotek. [En historisk genomgång av de svenska sockenbibliotekens utveckling. Bitvis kritisk mot Nils-Åke Sjöstens avhandling - se ovan!] Nordisk tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen 1994:1.
Engström, Ulrika: Danskar lånar e-bok på biblioteket. Dagens Nyheter 25.10.2000.
Engström, Ulrika: Vart sjunde bibliotek nedlagt. 1000 tjänster mindre. Dagens Nyheter 27.7.2000.
Forsén, Ulla: Att bygga broar - skönlitteraturen och bibliotekets roll. Ingår i Den sköna skönlitteraturen - se ovan!
Forsman, Birgitta: Folkbiblioteket - samhällsbevarare eller samhällsomdanare? En undersökning av Valfrid Palmgrens målsättningsidéer. [Kritisk granskning, av intresse inte minst eftersom författarinnan arbetat vid Mölndals stadsbibliotek.] Bibliotek i Samhälle 1986:1.
Gustafsson, Margareta: Lågutbildade drabbas hårdare av biblioteksdöden. [Med exempel från Göteborg.] Göteborgs-Posten 13.9.2000.
Hargefjell, Rudolf: Tant Brun drabbar största folkbiblioteket. [Inlägg i debatt om följderna av att driva bibliotek utan utbildad personal.] Svenska Dagbladet 20.4.1999.
Jacobsson, Göran: 85000 sjuka i mer än ett år - och antalet ökar snabbt. [Utredningsuppgifter om det ökande antalet långtidssjukskrivningar, särskilt bland kvinnor inom den offentliga sektorn.] LO-Tidningen 24.11.2000.
Jakobson, Lars: Två artiklar i "Tant Brun"-debatten. [Inlägg i debatt om följderna av att driva bibliotek utan utbildad personal.] ("Låt inte Tant Brun härja på biblioteken"; "Sirapsbrun sentimentalitet dödar biblioteken") Svenska Dagbladet 13.4.1999, 22.4.1999.
Kjersén Edman, Lena: Björnarna Puh och Ranelid. Om skönlitteratur på bibliotekarieutbildningarna. Ingår i: Den sköna skönlitteraturen - se ovan!
Larsmo, Ola: Skönlitteraturen och tekniken.Ingår i: Den sköna skönlitteraturen - se ovan!
Larsmo, Ola: Stephen King - storförlagens mardröm. [Om författarens nätbaserade följetongsroman - jfr Lennart Pehrsons artikel nedan!] Dagens Nyheter 3.8.2000.
Larsson, Maj: Läsvanorna på landsbygden. Perspektiv 1953:5.
Lenas, Sverker: När litteratur blir teknik. E-boken på frammarsch. Dagens Nyheter 26.8.2000.
Linnell, Björn: Den evige polemikern. Björn Linnell möter Harold Bloom. Optimismen inför framtiden är ett svek. Dagens Nyheter 31.8.2000.
Lundblad, Kristina: Boken dematerialiserad. [Kritisk granskning av e-boken.] Ikoner nr 2, 2001.
Läsrörelsen. [Hemsida för den landsomfattande läsfrämjande rörelsen.]
Lönnroth, Lars: Tant Brun ett riktigt proffs. [Inlägg i debatt om följderna av att driva bibliotek utan utbildad personal.] Svenska Dagbladet 19.4.2000.
Malmquist, Jan-Eric: Bibliotekets egna tidskrifter 1-4. [Om tidskrifter som debatterat bibliotek och biblioteksfrågor, i historiskt perspektiv. Innehåller även en del allmänt bibliotekshistoriskt material.] Press på biblioteket 1998:6, 1999:3, 1999:4; 2000:1.
Nicklasson, Signe: Valfrid Palmgren 1877-1967. Initiativtagare i folkbiblioteksfrågan - idérik innovatör. Ingår i: Kvinnors väg till fullvärdigt medborgarskap. Pionjärer för moderat politik. [Valfrid Palmgren var även aktiv högerpolitiker.] Stockholm, 1997.
Palme, Sven Ulric: De första kommunalstämmorna. Ingår i: Hundra år under kommunalförfattningarna 1862-1962. En minnesskrift utgiven av Svenska Landskommuners Förbund, Svenska Landstingsförbundet, Svenska Stadsförbundet. Stockholm, 1962.
Pehrson, Lennart: Få vill läsa Stephen Kings e-bok. [Om författarens nätbaserade följetongsroman - jfr Ola Larsmos artikel ovan!]. Dagens Nyheter 5.12.2000.
Rynell, Elisabeth: Det paketerade paradiset. [Citerad i förordet.] I Minne, hösten 1986.
Siljeström, Per Adam: Förslag till inrättande af sockenbiblioteker och hwad derwid bör iakttagas, jemte förteckning å dertill lämpliga böcker och skrifter. Läsning för folket årg 25, första häftet 1859.
Steinsaphir, Marianne: För mycket böcker på biblioteken? [Kring en enkät på folkbiblioteken om de böcker som Statens Kulturråd delar ut.] Biblioteksbladet nr 4, 2000.
Svensson, Kaj: Bjuvs bibliotek bättre än bokrean. [Om ett svenskt folkbiblioteks utförsäljning av böcker, som skänkts av Statens Kulturråd.] Dagens Nyheter 11.3.2000.
Söderlund, Petra: Varför boken står som den gör på biblioteket. [En bitvis kritisk recension av Joacim Hanssons avhandling om klassifikationssystemet för de svenska biblioteken - se ovan!] Svenska Dagbladet 27.9.2000.
Torstensson, Magnus: För folket - men var det också genom folket? Folkbiblioteken i Sverige 200 år. [Referat av ett symposium 14-15 september 1999 i Borås.] Ingår i: Årsbok om folkbildning 2000. Stockholm, 2000.
Ungdom! Upp till kamp mot smutslitteraturen! [Upprop från Socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress 1907, senare tryckt i Fram, 1907:6. Återgivet bl a i Stenmark, Bengt: "Ljus över landet". Den socialdemokratiska ungdomens kamp mot smutslitteraturen 1907. Notiser från arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Stockholm 1966.]
Vad är ett folkbibliotek? [Konferens, arrangerad av Biblioteksmuseiföreningen i Borås, inför Bok & Biblioteksmässan.] Konferensprogrammet. Bok & Biblioteksmässan 14-17 september 2000. Svenska Mässan Göteborg. Göteborg, 2000.
Vad är Läsrörelsen? Pressmeddelande 2000-02-28.
Wallin, Kerstin E: Valfrid Palmgren - folkbildare och kvinnosakskvinna. Ingår i: Årsbok om folkbildning 2000. Stockholm, 2000.
Westas, Bo: Generationsväxling i folkbiblioteken - 40-talisterna lägger boken på hyllan. DIK-forum 2001:12.
Zetterlund, Boris U: E-bok på bibliotek. Ikoner nr 2, 2001.
Zorn, Henriette: Bokförsäljningen ökade 1999. Dagens Nyheter 11.7.2000.

Intervjuer

Intervjuer med och upplysningar från Ingrid Atlestam (Göteborgs stadsbibliotek), Anders Burius (Kungliga Biblioteket), Ingemar Rosberg (Biblioteksmuséet), Kirsi Rutanen (Lidingö stadsbibliok), Helena Selbing (Linköpings stadsbibliotek), Gunnar Südow (bibliotekskonsulent i Västra Götalands-regionen), Magnus Torstensson (Bibliotekshögskolan) och Siv Wold-Karlsen (bibliotekarie, kulturjournalist).

Stort tack till alla medverkande och till Lars Gahrn, Staffan Bjerrhede m fl för hjälp med faktabakgrund, fotografier och annat illustrationsmaterial. Stort tack också till Ingemar Rosberg på Biblioteksmuseet i Borås.

<< Åter till index

Artiklar: visa en viss artikel

Sidfot

Mölndals stadsbibliotek

Brogatan 40/
Bergmansgatan 31
431 30 Mölndal


Telefon
Information: 031-315 16 00
 
Info barn:     031-315 16 20
Info vuxen:   031-315 16 10

Epost: 
molndals.stadsbibliotek@molndal.se

 

 

 

Jag vill lämna en synpunkt