Sök

Språk

sv-se en-gb

Nödruta och stadsvapen, länkar m.m. längst upp på sidan

Resultat av brukarenkät 2012

Biblioteken har det mesta och ger mycket bra service! Men nya aktiviteter och program saknas, liksom fler och skönare sittplatser. 1135 personer besvarade bibliotekets enkät under hösten 2012.

Mölndals stad arbetar aktivt för att du som invånare, arbetande och besökande till Mölndal ska få ett gott bemötande på alla plan.

Den positiva kontakten med stadens service handlar också om att lyssna av vilka behov och önskemål som finns, så att verksamheterna kan bli ännu bättre.

Biblioteken i Mölndal genomför brukarenkäter varje år, med syftet att stämma av hur du upplever utbudet, lokalerna, öppettiderna och personalens service.

Brukarenkät 2012
Under september till oktober 2012 genomfördes en enkätundersökning på samtliga bibliotek. Frågorna ställdes även via bibliotekets hemsida, för den som ville besvara frågorna från sin dator eller mobil.
Totalt 1052 personer besvarade enkäten. Nytt för 2012 var även en enkät riktad till barn, vilken besvarades av 83 barn i åldrarna 6-14 år. Sammanlagt 1135 tog chansen att ge sina synpunkter på biblioteket.

total svarsfördelning

åldersfördelning

 I enkäten ställdes fem frågor där den som svarade fick sätta betyg på hur hon eller han upplever biblioteket. Så här tyckte de som besvarade enkäten:

Fråga Medelbetyg (från 1 till 5
1. Jag tycker det är lätt få kontakt med biblioteket 4,79
2. Jag blir väl bemött vid kontakt med biblioteket 4,82
3. Jag är nöjd med servicen som jag får av biblioteket 4,81
4. Jag är nöjd med bibliotekets lokal * 3,99
5. Jag är nöjd med utbudet på biblioteket  4,29

*) På bokbussen ställdes frågan ”Hur nöjd är du med bokbussens hållplatstid?”
                    
De som besvarade enkäten kunde dessutom ge egna kommentarer, kritik och förslag.
Strax under hälften, dvs 431 personer (41%), skrev vad de saknade på biblioteket.

Vad saknas på biblioteken?
De egna kommentarerna har grupperats ihop efter vad de handlade om, sammanlagt 24 rubriker (se nedan). Högst upp hamnar två kommentarsgrupper med flest synpunkter (40 svar i båda grupperna): de som inte saknade någonting på biblioteken, tillsammans med de som gärna vill ha nya aktiviteter eller mera service från biblioteket.

Fria enkätkommentarer samlade som rubriker (15 av 24 rubriker redovisas):
1 a. Saknar ingenting - neutral
1 b. Saknar viss tjänst / aktivitet  (program för unga, sagor på fler tider, teater, få låna saker)
2. Önskar mer av visst media  (bok, DVD, ljudbok etc)
3. Önskar särskild titel / mer av visst ämne
4. Vill ha nyare/ annan / större lokalutformning / miljö
5. Är allmänt positiv till utbudet  
6. Saknar ingenting - positiv
7. Önskar fler boktitlar
8. Önskar litteratur / media på visst språk
9. Saknar tysta / avskilda rum, tystnad
10. Önskar fler sittplatser
11. Bättre information-, nyhets-, media-exponering
12. Saknar café, servering
13. Önskar mera mysig miljö
14. Saknar tydligare orientering - skyltning - märkning
15. Saknar visst innehåll / viss funktion på webbplatsen

 taggmoln

Under 2012 genomfördes liknande enkäter vid fritidsgårdarna, Mölndals stadsmuseum och på Åbybadet, som alla hör till Kultur- och fritid i Mölndals stad. Svaren i de enkäterna ligger nära resultatet på biblioteket. Jämfört med övriga kultur- och fritidsverksamheter får biblioteket högst betyg i bemötande, men sämre betyg för lokalerna.
Sedan enkäten genomfördes har biblioteken hunnit byggas om med nya låne- och återlämningsapparater, diskar, skyltning och friare ytor. En del av önskemålen har förhoppningsvis uppfyllts, andra är svåra att lösa med nuvarande lokaler och ekonomiska ramar.
Biblioteket kommer att arbeta vidare med enkätresultatet under året, vid planering av nya program, aktiviteter, information, skyltning, marknadsföring och tillgång till böcker, filmer, musik, spel och tidningar.

Artiklar: visa en viss artikel

Sidfot

Mölndals stadsbibliotek

Brogatan 40/
Bergmansgatan 31
431 30 Mölndal


Telefon
Information: 031-315 16 00
 
Info barn:     031-315 16 20
Info vuxen:   031-315 16 10

Epost: 
molndals.stadsbibliotek@molndal.se

 

 

 

Jag vill lämna en synpunkt