Språk Språk
svenska svenska English English
 

Från och med måndagen den 11 december återupptar bokbussen sina ordinarie turer igen. 

Källkritik på internet Källkritik på internet

Två tjejer pluggar på biblioteket.

Om du läser en faktabok kan du vara ganska säker på att flera människor på ett förlag har faktagranskat och godkänt boken innan den publicerats. Men hur är det på Internet?

Tänk som om det var en bok

På Internet vet man oftast inte riktigt vem som ligger bakom en viss sida och det finns inga "spärrar innan en text kan komma ut på nätet.
För att bedöma om en sida på internet är pålitlig kan det vara bra att tänka på sidan ungefär som på en bok:

  • Vem har skrivit? Om du inte kan hitta information om det är det säkrast att inte använda sidan som källa alls.
  • På vilket sätt är författaren "expert" på det här? Försök ta reda på lite mer om författaren om det går. Googla gärna på namnet och se vad du hittar!
  • När är det skrivet? Försök hitta ett datum på sidan. Om sidan inte har uppdaterats på länge kanske det är olämplig att använda.
  • På vilket "förlag" ligger sidan? Det finns ju inga förlag på Internet men man kan försöka se var texten är publicerad. Har författaren använt ett gratisverktyg som Passagen eller Blogger som vem som helst kan använda? Eller kommer sidan från en organisation eller skola?

Helhetsintrycket

Fundera också på helhetsintrycket. Verkar sidan seriös? Är det stavfel och slarvfel? Är det mycket reklam? Om det finns länkar kan du se vart de leder och hur de sidorna verkar. Är det många "döda" länkar (som leder till sidor som inte kan visas eller har flyttats) är det ett tecken på att sidan inte uppdaterats på länge.

Vem har länkat?

Om man skriver link: och sen en webbsideadress i Google kan man se vilka som har länkat till en viss sida. För att till exempel se vem som har länkat til molndal.se kan du alltså söka på link:molndal.se. Då ser du om det är många som har länkat och vilka det är som har länkat. Om det är väldigt få som har länkat och om de sidorna i sin tur verkar oseriösa kan det vara ett tecken på att man inte ska lite på det man hittat.

Tänk kritiskt

Försök också alltid att tänka kritiskt om det du läser. Tänk "Vem tjänar på att jag läser det här?" Är det någon som vill få mig att tycka på ett speciellt sätt? Är det någon som vill sälja någonting till mig?

Wikipedia

När man söker på internet får man väldigt ofta träffar i Wikipedia.
Wikipedia är ett uppslagsverk på Internet som vem som helst får skriva i och ändra i. En del tycker att det är väldigt bra och en del tycker inte att man ska lita på det alls.
Om man har otur kan det ju vara så att man tittar på en artikel i Wikipedia precis en sån dag när någon har varit inne och skrivit något som är helt fel. Men på det stora hela är Wikipedia ganska bra. Det finns undersökningar som visar att Wikipedia är nästan lika bra som ett "riktigt" uppslagsverk som Nationalencyklopedin. Och även om många är inne och klottrar felaktigheter i Wikipedia så är det så många som läser där att det oftast är någon som går in och rättar till inom ett par dagar.

Men man ska aldrig använda sig av Wikipedia som enda källa. Läs gärna där för att få lite tips om ämnesord och för att lära dig lite mer om ett ämne. Men leta alltid upp böcker, artiklar och andra websidor också.

Kolla källan

Skolverket har en webbplats som heter Kolla källan. Här kan lärare få tips, stöd och diskussionsunderlag i ditt arbete med informationssökning, källkritik och upphovsrätt.