Språk Språk
svenska svenska English English
Läsa på fler sätt Läsa på fler sätt

Det finns många olika sätt att läsa på. Biblioteket har mycket för dig som inte kan eller vill läsa vanliga böcker. Här hittar du bland annat information om talböcker, böcker med stor stil, enkelt språk och mycket annat: