Språk Språk
svenska svenska English English
 

Från och med måndagen den 11 december återupptar bokbussen sina ordinarie turer igen. 

Other languages / Andra språk Other languages / Andra språk

You can view Mölndal libraries website in other languages using Bing Translator. Please note that Bing Translator is an automated service and that the information might not be translated correctly.

Du kan se Biblioteken i Mölndals webbplats på andra språk genom att använda Bing Translator. Tänk på att Bing Translator är en automatisk tjänst och att informationen kan översättas fel.

Bing Translator

 

Läs om vad bibliotek erbjuder på olika språk