Språk Språk
svenska svenska English English
Planer och styrdokument Planer och styrdokument

Vårt uppdrag är att erbjuda mötesplatser kring information, kunskap, litteratur och kulturella upplevelser.  Biblioteket verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vi främjar barns och ungdomars språkutveckling och stimulerar till läsning.

Vi samarbetar mer eller mindre formellt och strukturerat med förskolor, skolor, studieförbund m.fl. i staden. Vill du samarbeta med oss? Hör av dig

Följ oss på Instagram

Tagga dina egna bilder med #mölndalbibl

Mölndals stadsbibliotek

Göteborgsvägen 21
431 30 Mölndal
Telefon: 031-315 16 00
E-post: molndals.stadsbibliotek
@molndal.se

 

Jag vill lämna en synpunkt