Språk Språk
svenska svenska English English
 

Från och med måndagen den 11 december återupptar bokbussen sina ordinarie turer igen. 

Planer och styrdokument Planer och styrdokument

Vårt uppdrag är att erbjuda mötesplatser kring information, kunskap, litteratur och kulturella upplevelser.  Biblioteket verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vi främjar barns och ungdomars språkutveckling och stimulerar till läsning.

Vi samarbetar mer eller mindre formellt och strukturerat med förskolor, skolor, studieförbund m.fl. i staden. Vill du samarbeta med oss? Hör av dig