Språk Språk
svenska svenska
Planer och styrdokument Planer och styrdokument

Vårt uppdrag är att erbjuda mötesplatser kring information, kunskap, litteratur och kulturella upplevelser.  Biblioteket verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vi främjar barns och ungdomars språkutveckling och stimulerar till läsning.

Vi samarbetar mer eller mindre formellt och strukturerat med förskolor, skolor, studieförbund m.fl. i staden. Vill du samarbeta med oss? Hör av dig

Mölndals stadsbibliotek

Brogatan 40/
Bergmansgatan 31
431 30 Mölndal


Telefon
Information: 031-315 16 00
 
Info barn:     031-315 16 20
Info vuxen:   031-315 16 10

Epost: 
molndals.stadsbibliotek@molndal.se

 

 

 

Jag vill lämna en synpunkt