Språk Språk
svenska svenska English English
 

Från och med måndagen den 11 december återupptar bokbussen sina ordinarie turer igen. 

Projekt och utveckling Projekt och utveckling

Medier och människors informations- och läsvanor förändras ständigt. På biblioteken arbetar vi för att pröva nytt, ta fram planer och policys för att förbättra våra metoder och tjänster. Här finns ett axplock av vad vi arbetat med:

Planer på nytt stadsbibliotek i Mölndals centrum

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Serviceförvaltningen och Mölndalsbostäder tagit fram en förstudie kring ett nytt stadsbibliotek i Mölndals centrum. Nu finns även en programhandling som tagits fram tillsammans med Fredblad Arkitekter.

Läs förstudien och se filmen

Ladda ner och läs programhandlingen (pdf 37 MB)

Ladda ner och läs lokalförteckningen (pdf 0,3 MB)

GR-Läslyft

Bokomslag GR-Läslyft.GR-Läslyft är en förstudie om läsfrämjande metoder i samverkan mellan skola och bibliotek i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. Rapporten är skriven av Kia Andersson & Margareta Guldér.

Ladda ner GR-Läslyft som epub (För läsning på smartphone eller surfplatta. 0,3 MB)

Ladda ner GR-Läslyft som pdf (För utskrift. 0,2 MB)

 

Koha

Jobbskuggning Connecticut
Rapport från bibliotek i USA som använder sig av bibliotekssystemet Koha.

Från Libra till Koha, migrering och test (PDF för utskrift. 1,5 MB)
Rapport från Biblioteken i Mölndals och Kultur i Västs förstudieprojekt om testmigrering från Libra.se till Koha.

 

Avslutat projekt: Biblioteket lämnade Bibliotekslabbet 20141219.

Efter ett härligt år på Bibliotekslabbet flyttade biblioteket ut den 19 december 2014. Under våren kommer vi att ha teknik-drop-in på Mölndals stadsbibliotek. Torsdagar 13.30-16.30 finns vi i Annexet för att svara på dina frågor om teknik, med start 8 januari 2015.

Biblioteken i Mölndal öppnade i november 2013 en ny verksamhet på gågatan i Mölndals centrum. 

Med namnet Bibliotekslabbet ville vi signalera att vi här bedrev en försöksverksamhet där vi ville prova nya grepp och verksamheter. Det var inte ett bibliotek i traditionell bemärkelse eftersom det redan finns flera välfungerande sådana i Mölndal.

Bibliotekslabbet var också en symbol och den flagga vi satte ner på den plats där Mölndals nya stadsbibliotek förhoppningsvis kommer att ligga.

I labbet kunde du till exempel låna en dator, läsa dagstidningar och tidskrifter på en surfplatta, skaffa lånekort, se utställningar och delta i enstaka programaktiviteter, eller bara ta en paus i en skön soffa. Du kunde också ge dina förslag och visioner på hur ett framtida bibliotek i Mölndal skulle kunna se ut.