Språk Språk
svenska svenska English English
Stadsbiblioteket - hyr hörsal/mötesrum Stadsbiblioteket - hyr hörsal/mötesrum

Det finns tre lokaler att hyra på stadsbiblioteket:   

  • hörsalen Hajen (120 personer)
  • stora mötesrummet (30 personer)
  • lilla mötesrummet (12 personer)
     

Kommunala verksamheter och idéburna verksamheter (föreningar, studieförbund) 
inom Mölndals stad kan tidigast boka 3 månader i förväg.

Externa arrangemang kan tidigast boka 2 månader i förväg.


Lokalerna är i första hand till för att vara en mötesplats för kommunala verksamheter, 
föreningar och studieförbund. Lokalerna hyrs inte ut för religiösa sammankomster, 
privata fester eller kommersiell verksamhet som inte kan kopplas till bibliotekets uppdrag.

För att hyra lokal mejla boka.stadsbibliotek@molndal.se och ange vilken lokal du önskar, 
vilken aktivitet som ska genomföras och dina kontaktuppgifter. 
Bokningen är klar först när du fått en bekräftelse och undertecknat hyresavtalet.

Fullständiga villkor, avgifter och övrig information

Utrustning i respektive lokal