Till och med 1 december är stadsbiblioteket helt stängt för flytt, även bokinkast. 
Stadsbibliotekets medier är inte tillgängliga för utlån. Vid reservation, välj annan hämtenhet än Mölndal.
Det går bra att låna e-böcker och e-ljudböcker.
Besök gärna biblioteken i Lindome, Kållered, Balltorp och vår Bokbuss som är öppna som vanligt.
Bokcirkeltips! Böckerna finns att låna som bokcirkelkasse
175089
193865
201449
214702
190808

BALLTORPS BIBLIOTEK STÄNGER
Onsdag den 15 november tog Mölndals kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om Balltorps biblioteks stängning.
Biblioteket kommer att ha sin sista öppetdag för allmänheten
30 november 2017 kl. 15-19.
Kultur & fritidsnämnden i Mölndal förordade redan den 21 september, i sin detaljbudget för 2018, att stänga Balltorps bibliotek.

    

På gång

Vi spelar och sjunger 24/11


Elever från Mölndals kulturskola kommer till Kållereds
bibliotek och spelar tillsammans med musiklärare Charlott
Beckstrand.

Barngrupper föranmäls, tfn 031-317 10 20.

Fredag 24 november kl. 10.00-10.30
Kållereds bibliotek

Utdelning av novell för bokcirkel

Vill du prova på att bokcirkla? Välkommen att samtala om Jonas Hassen Khemiris författarskap!
Hämta en av hans noveller i bibliotekets information plan 2, lördag 2 december.

Bokcirkeln är på onsdag 6 december kl. 11.00 i Lilla konferensen och på kvällen
blir det ett författarmöte med Jonas Hassen Khemiri 18–19.30 i Hörsalen, plan 2.

Begränsat antal platser.

Lördag 2 december kl. 13.30 – 18.00
Informationen, plan 2, Mölndals stadsbibliotek

Mölndalsbostäder är på plats!

Mölndalsbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag som arbetar med
att förse Mölndal med attraktiva och kundanpassade hyreslägenheter och
stolt ägare till Kvarteret Hajen.
Vill du veta mer, välkommen till utställningen där de berättar mer
om bland annat våra områden, nyproduktion, Trygghetsboendet, Boplats,
visar fotoutställning från Mölndal nu och då. Gratis ansiktsmålning för barn!

Lördag 2 december kl. 13.30 – 18.00
Entréplan, Mölndals stadsbibliotek

Gycklarna Knaster och Knas


De kan dyka upp varsomhelst i och utanför biblioteket!

Lördag 2 december kl. 13.30- 18.00
kl. 13.30 – 16.30 på olika platser i biblioteket
kl. 17.00 – 18.00 Eldshow på Ulla Jacobssons plats