Alle bedlegrannas spegel

Subtitle: eller en ynkeligh och bedröfweligh tragoedia, om een stålt och högfärdigh jungfrw, som heet Margaretha, then icke hölt någon ärligh man wara sin lijke, ... hwilken tragoedia hafwer sigh tildragit vthi Swea rijke, åhr effter Christi börd, : 1411
Language: Swedish
Published: 1647
Classification: Hc.02

Available as:

Selected mediatype: E-book (1647)

Work information

 • Extended title: Alle bedlegrannas spegel, Elektronisk resurs, eller en ynkeligh och bedröfweligh tragoedia, om een stålt och högfärdigh jungfrw, som heet Margaretha, then icke hölt någon ärligh man wara sin lijke, ... hwilken tragoedia hafwer sigh tildragit vthi Swea rijke, åhr effter Christi börd, : 1411
 • Edition:
  Nu nyligen vthi ens libri igenfunnen, och tridie resan aff trycket vthgången, åhr 1647.
 • Extent:
  A8-B8. 8:o.
 • Languages:
  Swedish
 • Classification:
 • Notes:
  Se: Klemming, Sveriges dramat. litt., s. 29 f.