En predijkan: öfwer thet euangelium som j Gudz församling plägar förhandlas then ottende sondaghen effter Helge Trefaldigheetz sondagh, vthi hwilken synnerligh blifwer bewist, at the påweske och caluiniske lärare äre falske propheter, och at the som medh them hålla, jemmerligh ähre och blifwe bedraghne och förfördhe. Stelt och författat aff Olao Martini A. Vpsaliensi. Anno Domini. 1606

Language: Swedish
Published: 1606
Classification: Cia

Available as:

Selected mediatype: E-book (1606)

Work information

  • Extended title: En predijkan: öfwer thet euangelium som j Gudz församling plägar förhandlas then ottende sondaghen effter Helge Trefaldigheetz sondagh, vthi hwilken synnerligh blifwer bewist, at the påweske och caluiniske lärare äre falske propheter, och at the som medh them hålla, jemmerligh ähre och blifwe bedraghne och förfördhe. Stelt och författat aff Olao Martini A. Vpsaliensi. Anno Domini. 1606, Elektronisk resurs
  • Extent:
    [36] s. (A4-D4E2) 4:o
  • Languages:
    Swedish
  • Classification:
  • Subjects: