Georgii am Walde... Rättegångz Oordning, hwaruthinnan förhandlas och tilkenna giffs, huru then ledhe Sathan igenom dommarenar, kärande och swarande, advocaterne, procuratorerne, witnen och andre slijke rättegångs personer, vnderstundom stichtar och åstadh kommer mycken oreda, oordning, och splij vthi rätten. Och ther brede widh en christeligh vnderwijsning, hurulunda berörde personer sigh vthi theras kall och embete, och hela wäsende förholla skole, så att rätt och rättwijsa må fremias och widh macht hollas: Til en warnagel stält. På nytt öffuerseedt och publicerat aff Erico Schrodero

Language: Swedish
Published: 1619
Classification: Oe

Available as:

Selected mediatype: E-book (1619)

Work information

 • Extended title: Georgii am Walde... Rättegångz Oordning, hwaruthinnan förhandlas och tilkenna giffs, huru then ledhe Sathan igenom dommarenar, kärande och swarande, advocaterne, procuratorerne, witnen och andre slijke rättegångs personer, vnderstundom stichtar och åstadh kommer mycken oreda, oordning, och splij vthi rätten. Och ther brede widh en christeligh vnderwijsning, hurulunda berörde personer sigh vthi theras kall och embete, och hela wäsende förholla skole, så att rätt och rättwijsa må fremias och widh macht hollas: Til en warnagel stält. På nytt öffuerseedt och publicerat aff Erico Schrodero, Elektronisk resurs
 • Contributors:
 • Extent:
  [4], 1-88 s. 4:o
 • Languages:
  Swedish
 • Original language: German
 • Classification:
 • Notes:
  Utgiven 1619 enligt företalet.