Kort och enfaldigt geenswar, emoot den nya fontange förfölliarens under ett namn aff Ernest Gottlieb nyligen uthgifne oförswarlige pasquill och smädeskrift

Subtitle: hwilket swar allenast uthi några få rader bestående, ifrån det grekiske språket uppå swenska öfwersatt
Language: Swedish
Published: 1691
Classification: Ca

Available as:

Selected mediatype: E-book (1691)

Work information

 • Extended title: Kort och enfaldigt geenswar, emoot den nya fontange förfölliarens under ett namn aff Ernest Gottlieb nyligen uthgifne oförswarlige pasquill och smädeskrift, Elektronisk resurs, hwilket swar allenast uthi några få rader bestående, ifrån det grekiske språket uppå swenska öfwersatt, aff Theophilo Missycophante
 • Contributors:
 • Extent:
  (32) 33-132 (2) s. 8:o.
 • Languages:
  Swedish
 • Original language: Greek, Ancient (to 1453)
 • Classification:
 • Notes:
  Se: Eichhorn, Svenska studier (1869), s. 50-57.; Bygdén I sp. 841 f. Båda uppge som förf. Johan Gripenhielm, lagman i Västmanl., 1693, död 1696. Se emellertid SBL, III, s. 555; Se: Gottlieb, E., Wällustens twenne blåsbälgor. Stockh. 1690.