Ledige stunders poêtiske tijd-fördrijf. =Anon.= Stockholm, tryckt af Jul. Georg. Matthiæ, åhr 1708

Language: Swedish
Published: 1708
Classification: H

Available as:

Selected mediatype: E-book (1708)

Work information

 • Extended title: Ledige stunders poêtiske tijd-fördrijf. =Anon.= Stockholm, tryckt af Jul. Georg. Matthiæ, åhr 1708, Elektronisk resurs
 • Extent:
  [08] , ii246, [iii02] s., s. 247-262. 4:o.
 • Languages:
  Swedish
 • Classification:
 • Notes:
  Titeln tryckt i rött och svart. =S. iii1:= "Appendix eller Tillökning, bestående af åthskillige skriffter, som dels äro tillkomme [!] , sedan föregående lyckönskningar, brudskriffter och graffskriffter woro så wida aftryckte, att de däribland på deras rätta ställen icke kunnat insättias, dels ock elliest äro af den beskaffenhet, att de icke under någen wisz titul kunnat införas.". =Ref.:= Bygdén. Fraktur