Ny Apomasaris dröm-book, thet är en upsats på allehanda slags drömmar hwilka man icke allenast effter the indianers, persers och aegyptiers lära, har befunnit sanne, utan och af långlig förfarenheet och noga upteknande förmärkt, ofehlbart träffa in med sine uthtydningar allom dem som gärna åstunda weta, hwad i framtijden hända skall, och icke äro grekiskan, latinen och tyskan, uppå hwilka hon för sin sanfärdigheet skull åtskillige gånger är utkommen, mächtige, til tienst och nytta öfwersatt. Af Heliander

Language: Swedish
Published: 1701
Classification: D
Subjects:

Available as:

Selected mediatype: E-book (1701)

Work information

 • Extended title: Ny Apomasaris dröm-book, thet är en upsats på allehanda slags drömmar hwilka man icke allenast effter the indianers, persers och aegyptiers lära, har befunnit sanne, utan och af långlig förfarenheet och noga upteknande förmärkt, ofehlbart träffa in med sine uthtydningar allom dem som gärna åstunda weta, hwad i framtijden hända skall, och icke äro grekiskan, latinen och tyskan, uppå hwilka hon för sin sanfärdigheet skull åtskillige gånger är utkommen, mächtige, til tienst och nytta öfwersatt. Af Heliander, Elektronisk resurs
 • Contributors:
 • Extent:
  [06], 304 s. (s. 268-302 opag., 303/304 blank). 8:o
 • Languages:
  Swedish
 • Original language: German
 • Classification:
 • Subjects:
 • Notes:
  "Heliander" pseud; föret. undert. "G.P.L.", dvs. Gustaf Peringer Lillieblad. Ref.: Bygdén.