Olof Rudbecks sonens Nora Samolad eller Uplyste Lapland medh resan igenom Upland, Gestrikland, Helsingland, Medelpa, Ångermanland, Wästerbotn, Lule Lapmark, Norbotn, Torne Lapmark, Österbotn, Finland, Åland, &c. Hwar uthinnan wäl alla thesza landskapers beskafenhet och inbyggare; dock likwäl i synnerhet laparne, så til theras kynne- som lynnelag gudztienst, seder, språk, lefernes art, första härkomst, diur, örter, bergarter, fiällar, skogar, siöar, träsk, forsar och : floder, ibland andra små infall och gahsamheter föreställas, och på thet nogaste beskrifwas; uthi wissa flåcker fördeld, och widh ändan försedd med en lapsk ordebok, kallad then hebraeiska lapen uthi Norden: alt igenom med sköna koparstycken : och träsnidt utsirad, och på egen bekostnad vplagd uti Upsala, åhr efter Christi börd 1701. Thet osz nu äfiþ är. [O. Rudbeck.]

Language: Swedish
Published: 1701
Classification: Nc.07=ocn

Available as:

Selected mediatype: E-book (1701)

Work information

 • Extended title: Olof Rudbecks sonens Nora Samolad eller Uplyste Lapland medh resan igenom Upland, Gestrikland, Helsingland, Medelpa, Ångermanland, Wästerbotn, Lule Lapmark, Norbotn, Torne Lapmark, Österbotn, Finland, Åland, &c. Hwar uthinnan wäl alla thesza landskapers beskafenhet och inbyggare; dock likwäl i synnerhet laparne, så til theras kynne- som lynnelag gudztienst, seder, språk, lefernes art, första härkomst, diur, örter, bergarter, fiällar, skogar, siöar, träsk, forsar och : floder, ibland andra små infall och gahsamheter föreställas, och på thet nogaste beskrifwas; uthi wissa flåcker fördeld, och widh ändan försedd med en lapsk ordebok, kallad then hebraeiska lapen uthi Norden: alt igenom med sköna koparstycken : och träsnidt utsirad, och på egen bekostnad vplagd uti Upsala, åhr efter Christi börd 1701. Thet osz nu äfiþ är. [O. Rudbeck.], Elektronisk resurs
 • Original title: Nora samolad
 • Extent:
  [20], 79[1] s.; [3] pl. 4:o.
 • Languages:
  Swedish Latin
 • Classification:
 • Subjects:
 • Notes:
  "äfith" i tit. avslutas med runan thorn. S. 3 med lat. tit.:="Olavi Rudbeckii filii Nora Samolad sive Laponia illvstrata et iter per Uplandiam, Gestriciam, Helsingiam, Medelpadiam, Angermanniam, Bothniam, tam occidentalem, & huic annexam Laponiam Lulensem, quam septentrionalem, cum Laponia Torniensi, & orientalem, item Finlandiam, Alandiam, &c. ... Upsalæ. Anno salutis per Christum reparatæ 1701. Qui nobis est secularis.". Planschförtitelblad: "Olavi Rudbeckii filii Nora Samolad sive Laponia illustrata." Ill: Pl.: sign. B.T. Behandlar endast resan genom Uppland. Den hebreisk-lappska ordlistan trycktes tidigast 1703 och återfinns stundom sist i Nora Samolad möjligen att betrakta som utvidgad stat. Jfr 50130g13. Antikva Fraktur