Peter Sellegrens Afskeds-bref, ti! [!] Annerstad och Nöttia församlingar, hwarest han uti 14 års tid warit lärare, tå han, för öfwat bedrägeri emot riksens ständers banco, på Järntorget i Stockholm, undergick det honom ådömde dödsstraffet

Subtitle: upsatt i des fängelse rum, och på executions platsen öfwerlämnadt, med bewekelig anhållan, at det, genom trycket, måtte allmänt giöras. Stockholm, tryckt hos directeuren och kgl. boktryckaren i stor-förstend. Finland, Jacob Merckell, : 1749
Language: Swedish
Published: 1749
Classification: C

Available as:

Selected mediatype: E-book (1749)

Work information

 • Extended title: Peter Sellegrens Afskeds-bref, ti! [!] Annerstad och Nöttia församlingar, hwarest han uti 14 års tid warit lärare, tå han, för öfwat bedrägeri emot riksens ständers banco, på Järntorget i Stockholm, undergick det honom ådömde dödsstraffet, Elektronisk resurs, upsatt i des fängelse rum, och på executions platsen öfwerlämnadt, med bewekelig anhållan, at det, genom trycket, måtte allmänt giöras. Stockholm, tryckt hos directeuren och kgl. boktryckaren i stor-förstend. Finland, Jacob Merckell, : 1749
 • Extent:
  32 s. =(s. 31/32 blank).= 8:o.
 • Languages:
  Swedish
 • Classification:
 • Notes:
  =Var.:= saknar tryckår. Fraktur Mer än en upplaga finns