Sammandrag af capitain Jacob Cooks åren 1772, 73, 74 och 1775 omkring södra polen förrättade resa, hwarwid herrar Forsters och Furneaux journaler blifwit jämnförde och nyttjade; innehållande det hufwudsakeligaste af de på denna resa gjorda nya uptäckter i Söderhafwet, rörande södra polens ishaf, nya uptäckte öars naturalier och inwånarnes tänkesätt, seder, klädedrägt, m.m. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio

Language: Swedish
Published: 1783
Classification: N
Subjects:

Available as:

Selected mediatype: E-book (1783)

Work information

 • Extended title: Sammandrag af capitain Jacob Cooks åren 1772, 73, 74 och 1775 omkring södra polen förrättade resa, hwarwid herrar Forsters och Furneaux journaler blifwit jämnförde och nyttjade; innehållande det hufwudsakeligaste af de på denna resa gjorda nya uptäckter i Söderhafwet, rörande södra polens ishaf, nya uptäckte öars naturalier och inwånarnes tänkesätt, seder, klädedrägt, m.m. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio, Elektronisk resurs
 • Contributors:
 • Extent:
  [24] , 376 s. (s. 367-76 opag.) 8:o
 • Languages:
  Swedish
 • Original language: English
 • Classification:
 • Subjects:
 • Notes:
  Kungl. privil. för Edman 17.12 1782. Av Cook, John Douglas, T. Furneaux, J.R. Forster och J.G.A. Forster. Översättarens företal dat. "Anianpeldo den 1 december 1782". Förtit.: "Capitain Jacob Cooks andra resa". Ref.: SWIM 4:16.